Pro média a PR

Vrostlé kořeny, netěsnost, slabý tlak a poruchy: důvody pro rekonstrukci potrubí v Jablonci n. N. Nástrojářské ul.

Teplice, 22. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Nástrojářské ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Prostředky se snažíme vynakládat maximálně efektivně, proto v Jablonci nad Nisou provádíme v Nástrojářské ulici současnou rekonstrukci poruchových úseků kanalizace i vodovodu. Nové úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 60 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace v Nástrojářské ulici byla uvedena do provozu roku 1968. Potrubí je dnes ve špatném technickém stavu, netěsné a s vrostlými kořeny. V souběhu s kanalizací vede litinový vodovodní řad z roku 1915. Vlivem stáří je potrubí inkrustované, takže dochází ke stížnostem na slabý tlak a poruchy. SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm, a to v délce 116,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících devíti kanalizačních přípojek na trase. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 114 metrů. Přepojeno bude i devět stávajících vodovodních přípojek. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště ve 33. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu - rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. V Jablonci nad Nisou souběžně probíhají další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné, Rýnovické a Květinové ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vrostlé kořeny, netěsnost, slabý tlak a poruchy: důvody pro rekonstrukci potrubí v Jablonci n. N. Nástrojářské ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz