Pro média a PR

Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce ČOV Liberec"


Oznámení o postupu v otevřeném výběrovém řízení, 20. 2. 2006:

Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo dne 20. února 2006 na základě doporučení hodnotící komise výběr zhotovitele na akci "Rekonstrukce čistírny odpadních vod Liberec" v rámci integrovaného projektu Rekonstrukce úpravny vod a čistírny odpadních vod a rekonstrukce a dokončení kanalizace v povodí Lužické Nisy, zkráceně Lužická Nisa. Bude mu o tom zasláno vyrozumění a po proběhnutí odvolací lhůty bude vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Více informací bude podáno formou tiskové zprávy po vypršení odvolací lhůty.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce ČOV Liberec"
Vytištěno: 20.07.2017 20:47, www.svs.cz