Pro média a PR

Vyhodnocení plnění investičního plánu v Severočeské vodárenské společnosti

Severočeská vodárenská společnost v období leden – červenec 2004 celkem proinvestovala 135,126 milionů korun, což představuje 21,13% celkových prostředků určených pro investiční výstavbu v roce 2004.

Plnění za prvních sedm měsíců roku je nižší než v předchozích letech z několika důvodů:

- Došlo k posunu zahájení realizace projektu ISPA Podkrušnohoří (zahájení jeho realizace se týkala samostatná tisková zpráva SVS vydaná 22. 9. 2004),

- Došlo ke zpomalení tempa zadávání zakázek SVS po legislativní úpravě v této oblasti platné od 1. 5. 2004, až do obdržení právního rozboru v září 2004,

- Roky 2004 a 2005 jsou v Severočeské vodárenské společnosti ve znamení příprav rozsáhlých projektů, k jejichž realizaci dojde až v letech 2006-2008 (integrované projekty spolufinancované EU).

Předpokládá se, že na konci roku 2004 bude v položce vlastních investic SVS nevyčerpáno kolem 86 milionů korun, jež budou použity jako záloha na investice roku 2005, eventuálně jinak - v souladu se schválenými rozvojovými plány SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, k tomu dodává: „Nejde o zpomalení aktivit, jen se nacházíme ve fázi intenzivních příprav řady projektů spolufinancovaných EU, kdy postup schvalovacího procesu nelze ovlivnit. Začali jsme právě realizovat první část projektu ISPA Podkrušnohoří v Ústeckém kraji, realizace jeho dalších dvou subprojektů budou v dohledné době navazovat. Obdobný rozsáhlý integrovaný projekt pro Liberecký kraj „Lužická Nisa“ je ve fázi schvalování Evropskou komisí.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyhodnocení plnění investičního plánu v Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 26.07.2017 00:51, www.svs.cz