Pro média a PR

Výměna 102 let starého vodovodu v Dolní Chřibské na Děčínsku je v plném proudu

Teplice, 24. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci 102 let starého vodovodu v Dolní Chřibské, což je místní část města Chřibská.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Naší prioritou jsou stavby v oblasti zásobování pitnou vodou. Rekonstruovaný vodovod v Dolní Chřibské zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 35 připojených obyvatel. Na obnovu majetku letos plánujeme 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu.“

Více o stavbě:

Stávající rozvodný vodovodní řad v uličce rovnoběžné se silnicí z Chřibské do Jetřichovic byl uveden do provozu v roce 1911. Je proveden z oceli o vnitřním průměru 80 mm. Řad přechází hlavní silnici, pokračuje přemostěním na samostatné konstrukci přes vodoteč Chřibská Kamenice a poté pokračuje místní komunikací pokrytou žulovou a čedičovou dlažbou a asfaltem. Je ve špatném technickém stavu, vykazuje značnou inkrustaci (až 90%), důsledkem čehož je nedostatečný průtočný profil a kapacita v dodávkách pitné vody pro obyvatele.

Nově bude použito potrubí z polyetylénu o průměru 90 mm v délce 631,5 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase a hloubce v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 23 vodovodních přípojek na trase, výměna 4 podzemních hydrantů a 2 vzdušníků. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce 9. října 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Výměna 102 let starého vodovodu v Dolní Chřibské na Děčínsku je v plném proudu
Vytištěno: 24.06.2017 12:38, www.svs.cz