Pro média a PR

Vyměníme 103 let starý vodovod v Ústí n. L. v ulici Na Schodech

Teplice, 5. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem další plánovanou investiční akci – rekonstrukci 103 let starého vodovodu v ulici Na Schodech.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod a kanalizace v ulici Na Schodech ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 120 připojených obyvatel tohoto úseku. Do kategorie obnovy majetku, kam tato stavba patří, letos půjde 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však na ni potřebovali mít ještě více prostředků.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v ulici Na Schodech byl uveden do provozu roku 1910. Potrubí je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, zkorodované, značně inkrustované (přes 20%) a často poruchové. V souběhu je v komunikaci vedena betonová kanalizace průměru 500 mm, která je v dobrém stavebním stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v délce 208 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. 

Tato stavba je koordinována s městem Ústí nad Labem, ČEZ Teplárenská, a RWE. Dle domluveného harmonogramu zahájil zhotovitel práce 3. 8. 2013. Vlastní demontáž i nová pokládka vrstev komunikace je v režii města Ústí nad Labem a jeho vlastní investiční akce "Oprava ul. Na Schodech". Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun. Paralelně nyní probíhají v krajském městě i další investiční akce SVS na obnově vodárenských sítí – souběžné rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dvořákově a Koněvově ulici.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměníme 103 let starý vodovod v Ústí n. L. v ulici Na Schodech
Vytištěno: 25.06.2017 02:15, www.svs.cz