Pro média a PR

Vyměníme stoletou kanalizaci v Chomutově, ve Smetanově ulici

Teplice, 20. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Chomutově další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace ve Smetanově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.Rekonstruované úsek kanalizace ve Smetanově ulici zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od přibližně 100 připojených obyvatel.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace ve Smetanově o průměru 400 mm pochází ze začátku 20. století a dnes je ve velmi špatném technickém stavu. Vlivem silné koroze je potrubí popraskané a rozlámané, takže je vidět zemina, místy jsou kaverny. Potrubí je uloženo ve značné hloubce od 4,5 do 5,5 m. Ve stejné lokalitě je veden vodovod z roku 2009, který nebude rekonstrukcí kanalizace zasažen.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 400 mm, a to v celkové délce 120,6 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je rekonstrukce tří revizních kanalizačních betonových šachet, přepojení stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměníme stoletou kanalizaci v Chomutově, ve Smetanově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz