Pro média a PR

Vyměňujeme 90 let starý, značně inkrustovaný a poruchový vodovod v Liberci, v Dělnické ul.

Teplice, 19. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Liberci další letošní plánovanou investiční akci – v městské části Rochlice rekonstruuje historický vodovod v Dělnické ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Momentálně v Liberci provádíme v rámci obnovy našich vodovodních a kanalizačních sítí řadu dalších akcí. Rekonstruovaný vodovod v Dělnické ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 50 připojených obyvatel daného úseku. Do obnovy majetku letos půjdou téměř tři čtvrtiny investičních prostředků SVS, tj. 830 milionů korun. Potřebovali bychom do ní investovat mnohem víc, ale limituje nás objem prostředků generovaných z ceny vody.“ 

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovodní řad v Dělnické ulici je přibližně 90 let starý. Vlivem stáří je potrubí značně inkrustované a poruchové. V souběhu vedená kameninová kanalizace je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně vodovodu, kdy bude nově použito litinové potrubí vnitřního průměru 100 mm v délce 214 metrů. Dojde k napojení na navazující řady a k přepojení všech 12 stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba probíhá v režimu sdružených investic spolu se statutárním městem Liberec, kdy dojde zároveň k rekonstrukci plynu, a následně ke kompletní obnově povrchů.

Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. SVS v Liberci realizuje další investiční akce - probíhají rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Luční ulici, rekonstrukce vodovodu v Puškinově ulici, rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého, Dvořákově, Škroupově, Lesní a na Sukově náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace u sv. Antonína a v Proletářské, Sportovní a Hodkovické ulici.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměňujeme 90 let starý, značně inkrustovaný a poruchový vodovod v Liberci, v Dělnické ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:34, www.svs.cz