Pro média a PR

Vyměňujeme děravou a netěsnící kanalizaci a v těsném souběhu vedený vodovod v Kadani, v Mánesově ul.

Teplice, 23. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Chomutovsku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kadani, v Mánesově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V souběhu s kanalizací, jež je v havarijním stavu, je veden starý vodovod. Jejich rekonstrukci provedeme úsporně v rámci jednoho výkopu. Zrekonstruované úseky zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod připojených obyvatel. Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků našeho investičního plánu, tj. 830 milionů korun."

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Mánesově ulici je z betonu vnitřního průměru 300 mm. Je vedena v komunikaci. Byla uvedena do provozu roku 1970 a dnes je v nevyhovujícím technickém stavu. Jak prokázala kamerová prohlídka, potrubí je silně zkorodované, takže místy jsou díry ve dně. Spoje a napojení přípojek netěsní. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti 0-2 m je veden litinový vodovod o vnitřním průměru 80 mm z roku 1958. Vzhledem k jeho stáří by při rekonstrukci kanalizace mohlo dojít k jeho poškození, proto SVS rozhodla o současné rekonstrukci kanalizace i vodovodu v rámci jedné stavby. 

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm v délce 135 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 145 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících 9 kanalizačních a 10 vodovodních přípojek na trase. Zrekonstruovány budou také 3 revizní kanalizační šachty. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2013. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 70 milionů Kč bez DPH. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměňujeme děravou a netěsnící kanalizaci a v těsném souběhu vedený vodovod v Kadani, v Mánesově ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz