Pro média a PR

Vyměňujeme poruchový a přes 30% inkrustovaný vodovod v Terezíně, v Máchově ulici

Teplice, 7. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Terezíně, v Máchově ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v Máchově ulici zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod pro přibližně 55 připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad v části Máchovy ulice má průměr 50 mm. Byl uveden do provozu roku 1940. Je veden v asfaltové komunikaci a pod historickou dlažbou. Vlivem stáří je opakovaně poruchový a s inkrustací přes 30%, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu průměru 90 mm v délce 103 metrů. Součástí stavby, která bude provedena v otevřeném paženém výkopu, je přepojení stávajících čtyř vodovodních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. srpna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka. 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.
Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměňujeme poruchový a přes 30% inkrustovaný vodovod v Terezíně, v Máchově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:16, www.svs.cz