Pro média a PR

Vyměňujeme silně inkrustovaný a poruchový vodovod z roku 1926 v České Lípě, v ul. 5. května

Teplice, 25. září 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v České Lípě, v ulici 5. května.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v ulici 5. května zajistí do budoucna bezproblémové zásobování vodou pro 60 připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Původní litinový vodovod v českolipské ulici 5. května byl uveden do provozu roku 1926. Dnes je potrubí vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Silná inkrustace způsobuje nízký tlak a poruchy v dodávkách pitné vody, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. V souběhu ve vzdálenosti cca 4 m od vodovodu vedená betonová a kameninová kanalizace je v pořádku a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude původní vodovod průměru 100 mm nahrazen potrubím z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 63 mm v celkové délce 185 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení stávajících 15 vodovodních přípojek na trase a napojení navazujících řadů. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. září 2013. Vlastní výkopové práce byly zahájeny 9. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměňujeme silně inkrustovaný a poruchový vodovod z roku 1926 v České Lípě, v ul. 5. května
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz