Pro média a PR

Vyměňujeme stoletý vodovod v Chabařovicích, v Masarykově ulici

Teplice, 29. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Ústecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Chabařovicích v Masarykově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V tomto roce oproti minulosti výrazně zvyšujeme tempo obnovy, protože do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 350 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Masarykově ulici je z roku 1907. V úseku mezi křižovatkami Teplická a Tř. Svobody bude v celkové délce 201 metrů rekonstruován. Potrubí totiž vykazuje inkrustaci až do 40% profilu, což je důvodem nevyhovujících dodávek vody. Při manipulacích na síti dochází k uvolňování a vyplavování inkrustů a zákalu vody v lokalitě, kde jsou na trase rodinné domy a základní škola. Souběžně vedená kameninová kanalizace z roku 1954 rekonstrukci nevyžaduje. 

Rekonstrukce vodovodu bude provedena bezvýkopovou technologií Burstlining potrubím z polyetylénu (PE) o průměru 150 mm v délce 89,5 m a v otevřeném výkopu potrubím z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 150 mm v délce 111,5 m. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je přepojení stávajících 11 vodovodních přípojek. Zásobování ZŠ pitnou vodou bude zajištěno provizorním vodovodem PEHD 63, který povede po povrchu z křižovatky s Třídou Svobody.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vyměňujeme stoletý vodovod v Chabařovicích, v Masarykově ulici
Vytištěno: 25.06.2017 02:17, www.svs.cz