Pro média a PR

Vzhledem ke značné inkrustaci a nedostatečně kapacitě rekonstruujeme vodovod v obci Malé Žernoseky, Ústecké ulici

Teplice, 8. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v obci Malé Žernoseky, v Ústecké ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Letos do obnovy majetku v celém regionu působnosti SVS půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Zaměřujeme se na investice v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Rekonstrukce 105 let starého vodovodu v obci Malé Žernoseky zajistí do budoucna bezporuchové dodávky pitné vody pro přibližně 45 připojených obyvatel Ústecké ulice.“ 

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovod průměru 40 mm v Ústecké ulici v délce 95,5 metrů byl uveden do provozu roku 1908. Další úsek ocelového vodovodu v téže ulici průměru 32 mm délky 134 metrů je z roku 1978. Oba profily jsou vzhledem k velikosti a inkrustaci nedostatečně kapacitní, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Potrubí je z převážné části uloženo v zeleném pásu (178,5 m), v délce 47 m tvoří povrch dlažba a 4 m asfalto-beton.

Obsahem investiční akce SVS je náhrada nekapacitního potrubí novým, které bude z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v celkové délce 229,5 metrů. Bude přepojeno všech 13 stávajících vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova stavbou dotčených povrchů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. července 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Vzhledem ke značné inkrustaci a nedostatečně kapacitě rekonstruujeme vodovod v obci Malé Žernoseky, Ústecké ulici
Vytištěno: 24.06.2017 12:27, www.svs.cz