Pro média a PR

Z důvodu inkrustace a slabého tlaku provádíme rekonstrukci poruchového vodovodu v Liberci, Puškinově ul.

Teplice, 26. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Liberci další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci opakovaně poruchového vodovodu v Puškinově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod v Puškinově ulici zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 200 připojených obyvatel tohoto úseku. Stavba je z kategorie obnovy majetku, kam letos směřujeme téměř tři čtvrtiny investičních prostředků, tj. 830 milionů korun.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovod o průměrech 100 a 125 mm v Puškinově ulici byl uveden do provozu roku 1969. Ačkoliv nejde o příliš starý vodovod, dnes je v nevyhovujícím technickém stavu. Důvodem je snížená kapacita potrubí vlivem inkrustace, jejímž důsledkem je slabý tlak a poruchovost. Kanalizace v tomto úseku není. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 110 mm v celkové délce 823,5 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí bude přepojení stávajících 29 vodovodních přípojek na trase. Stavba je realizována v těsné koordinaci s městem a ostatními síťaři. Závěrem bude provedena obnova povrchů, investorem nových povrchů je statutární město Liberec. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena ve 29. týdnu odstraněním povrchů. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun. Souběžně probíhá v Liberci další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Luční ulici.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Z důvodu inkrustace a slabého tlaku provádíme rekonstrukci poruchového vodovodu v Liberci, Puškinově ul.
Vytištěno: 25.06.2017 02:15, www.svs.cz