Pro média a PR

Z důvodu koroze a popraskání provádíme rekonstrukci kanalizace v Dubí, v ul. Pohraniční stráže

Teplice, 31. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Dubí, v ulici Pohraniční stráže.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 20 připojených obyvatel v lokalitě. Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu.“

Více o stavbě:


Betonová kanalizace vnitřního průměru 300 mm v ul. Pohraniční stráže je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná a popraskaná, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Vodovodní řad v téže ulici z PVC průměru 110 mm je poměrně nový - byl vybudován v roce 1987. Je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 93 metrů. Dojde také k přepojení stávajících osmi kanalizačních přípojek. Stavba bude provedena v otevřeném paženém příkopu. V jejím rámci bude pozměněna trasa kanalizace, protože původně byla uložena v těsné blízkosti nemovitostí s nedostatečným zemním krytím. Závěrem dojde k obnově povrchů, které bude realizovat město Dubí v rámci vlastní investiční akce celkových oprav komunikací v této lokalitě. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. srpna 2013. Práce pokračují plynule, v tuto chvíli se koordinuje pokládka živice na kruhovém objezdu budovaném ŘSD, kdy bude ul. Pohraniční stráže využita jako objízdná trasa. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 97 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

Foto z realizace stavby:

 
 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Z důvodu koroze a popraskání provádíme rekonstrukci kanalizace v Dubí, v ul. Pohraniční stráže
Vytištěno: 28.06.2017 12:33, www.svs.cz