Pro média a PR

Z důvodu koroze a inkrustace provádíme rekonstrukci vodovodu v Rousínově, místní části obce Svor

Teplice, 12. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Rousínově, což je místní část obce Svor.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Letos do obnovy majetku v celém regionu působnosti SVS půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Zaměřujeme se na investice v oblasti výroby a distribuce pitné vody. Rozsáhlá rekonstrukce vodovodu v Rousínově zajistí do budoucna bezporuchové dodávky pitné vody pro přibližně 170 připojených obyvatel.

Více o stavbě:

Do obecní části Rousínov je voda gravitačně svedena z vodojemu Rousínov o objemu 60 m3. Stávající vodovodní řady byly uvedeny do provozu v letech 1936 a 1960. Jsou z oceli a litiny o průměrech 60, 80 a 100 mm. Řady jsou v nevyhovujícím stavu z důvodu koroze a značné inkrustace (až 60%). Dochází k zarůstání vodovodních přípojek, poruchám a zákalu vody, což vyvolává stížnosti připojených obyvatel.

V rámci investiční akce SVS bude vyměněn ocelový řad průměru 100 mm za potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 100 mm v délce 381 metrů. Litinový řad průměru 80 mm a ocelový řad průměru 80 mm bude nahrazen potrubím z HD-PE průměru 80 mm v celkové délce 1312 metrů. Ocelový řad průměru 60 mm bude nahrazen potrubím z HD-PE průměru 50 mm v délce 295 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 48 stávajících vodovodních přípojek na trase. Trasa vodovodu je vedena zčásti v asfaltobetonové komunikaci, ve zpevněné cestě a lesním terénem. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. července 2013. Vlastní stavební práce započnou 15. července a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Z důvodu koroze a inkrustace provádíme rekonstrukci vodovodu v Rousínově, místní části obce Svor
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz