Pro média a PR

Z důvodu nedostatečné kapacity a nevyhovujícího tlaku rekonstruujeme vodovod v Havrani, v ul. Ke Školce

Teplice, 15. listopadu 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Mostecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci nekapacitního vodovodu v obci Havraň, v ulici Ke Školce.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 60 připojených obyvatel. Letos pro kategorii obnovy majetku plánujeme celkem 830 milionů korun, což jsou téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků SVS. Vzhledem k rozsahu historického majetku v našem regionu bychom však potřebovali mít daleko více prostředků, abychom dokázali zastavit stárnutí majetku.“ 

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovodní řad o vnitřním průměru 65 mm v obci Havraň v ulici Ke Školce zajišťuje zásobování přilehlých objektů. Vodovod je uložen v asfaltobetonové komunikaci v hloubce kolem 2 metrů. Řad byl uveden do provozu roku 1954 a dnes je v nevyhovujícím stavu z hlediska kapacity a tlakových poměrů, proto bude rekonstruován. Kanalizace se zde nenachází.

V rámci investiční akce SVS bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 80 mm v délce 263 metrů. Přepojeno bude také všech 11 stávajících vodovodních přípojek. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. září 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní práce dne 14. října 2013 výkopem sond. Dne 7. listopadu 2013 byly zahájeny práce na protlaku. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do konce prosince 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří). 

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Z důvodu nedostatečné kapacity a nevyhovujícího tlaku rekonstruujeme vodovod v Havrani, v ul. Ke Školce
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz