Pro média a PR

Zahajujeme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žatci, Dlouhé ul.

Teplice, 2. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Žatci další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Dlouhé ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Protože v těsném souběhu s kanalizací je veden stejně starý vodovod a při výkopových pracích hrozí jeho poškození, provedeme v rámci jednoho výkopu současnou rekonstrukci kanalizace i vodovodu.“ 

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka o průměru 400 mm byla uvedena do provozu roku 1956 a dnes je ve špatném technickém stavu. Potrubí je popraskané a rozlámané. Na stoce jsou navíc špatné spádové poměry, takže při nastoupání splašků v kanalizaci dochází k průsakům do sklepa přilehlé nemovitosti, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Ve vzdálenosti cca jednoho metru souběžně vedený litinový vodovod o průměru 150 mm z roku 1955, který bude rekonstruován současně v rámci jednoho výkopu. 

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 300 mm, a to v celkové délce 83,9 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je rekonstrukce dvou kanalizačních šachet, vybudování jedné nové šachty a přepojení stávajících devíti kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 150 mm v délce 45,7 metrů. Během rekonstrukce vodovodu bude zajištěno náhradní zásobování vodou polyetylenovým potrubím o průměru 100 mm v délce 50 m. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. dubna 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do tří měsíců od zahájení, tj. do 31. 7. 2013. Rekonstruované úseky vodovodu a kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod od připojených obyvatel. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahajujeme rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žatci, Dlouhé ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:52, www.svs.cz