Pro média a PR

Začala rekonstrukce kanalizace v Háji u Duchcova

Teplice, 13. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Háji u Duchova, v Hanzlíčkově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zahájená stavba patří do kategorie obnovy majetku, kam letos směřujeme téměř tři čtvrtiny investičních prostředků. Ačkoliv původní betonová kanalizace není ještě tak stará, je ve špatném technickém stavu. Rekonstruovaná kanalizační stoka zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od připojených obyvatel obce.

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka o průměru 400 mm byla uvedena do provozu roku 1968. Potrubí je značně zkorodované a místy je viditelná zemina, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Ve vzdálenosti 4-5 metrů souběžně vedený litinový vodovod o průměru 80 mm nyní rekonstrukci nevyžaduje. Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 300 mm, a to v celkové délce 115 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je vybudování kanalizačních šachet a přepojení stávajících šesti kanalizačních přípojek.  

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 15 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 97 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala rekonstrukce kanalizace v Háji u Duchcova
Vytištěno: 24.06.2017 12:29, www.svs.cz