Pro média a PR

Začala rekonstrukce vodovodu v Žandově, Volfartické ulici


Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) zahajuje další ze svých plánovaných investičních akcí roku 2007. Jedná se o rekonstrukci vodovodu v Žandově na Českolipsku.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Zahájená investiční akce Severočeské vodárenské přispěje do budoucna k bezporuchovému zásobování téměř 1500 připojených obyvatel pitnou vodou.“

Více o stavbě:


Stávající rozváděcí vodovodní řad v Žandově ve Volfartické ulici je často poruchový. Poruchy jsou způsobovány podélně praskajícím potrubím. Vodovodní řad je v provozu od roku 1963, nepatří tedy k nejstarším - příčinou poruchovosti je proto nejspíš dodávka vadného potrubí. V rámci investiční akce SVS dojde k výměně potrubí v celkové délce 1130 metrů a k přepojení 25 přípojek. Nově bude použito potrubí z vysokotlakého polyetylénu, což je odolný a zdravotně nezávadný materiál.

Zahajovaná investiční akce SVS je v celkovém finančním objemu přes 4,6 milionu korun (bez DPH). Zhotovitelem je na základě výsledku výběrového řízení společnost EVOSA Frýdštejn s. r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli. Stavební práce začaly v minulém týdnu a mají být podle smlouvy ukončeny do konce září 2007.

Více o společnosti
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začala rekonstrukce vodovodu v Žandově, Volfartické ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz