Pro média a PR

Začíná plánovaná akce Severočeské vodárenské společnosti ke zkapacitnění kanalizace v Bohušovicích nad Ohří

Tisková zpráva

Severočeská vodárenská společnost a. s. zahájí další plánovanou investiční akci,
konkrétně zkapacitnění kanalizace a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Bohušovicích
nad Ohří na Litoměřicku.

Jedná se o akci zařazenou do investičního plánu společnosti na rok 2005. Zkapacitnění stávající kanalizace v Bohušovicích nad Ohří vychází z potřeby odvádět i dešťové vody, které v současné době kanalizaci vyplavují, protože je poddimenzována. Dojde k rekonstrukci kratšího úseku stávající kanalizace a k vybudování cca 270 metrů nové kanalizace, přičemž budou použity větší průměty trub, konkrétně v délce 200 metrů místo DN 800 bude DN 1200 a v délce 130 metrů místo DN 1000 bude DN 1400. Současně dojde k osazení nových, výkonnějších čerpadel do čerpacích stanic dešťových vod a k rekonstrukci přívalové komory.

Současně bude rekonstruována stávající čistírna odpadních vod. Její rekonstrukce zahrnuje modernizaci technologie, výměnu elektroinstalace a zřízení havarijního přepadu. V současnosti je v Bohušovicích napojeno na kanalizaci a čistírnu odpadních vod cca 2100 obyvatel, po rekonstrukci s cílem až 2200 obyvatel.

V červenci 2005 byla po uzavření výběrového řízení a výběru vítězné nabídky podepsána smlouva se zhotovitelem stavby, firmou Rekultivace s. r. o. z Ústí nad Labem ve finančním objemu 15,7 milionu korun (bez DPH). Stavební práce začnou tento měsíc. Do konce roku 2005 má být z celkové částky proinvestováno přibližně pět milionů korun.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod je plánována do listopadu 2005, zkapacitnění kanalizační sítě má být dokončeno do července příštího roku. Stavební práce budou probíhat bez omezení provozu čistírny odpadních vod.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „SVS touto investiční akcí pomůže vyřešit problémy obyvatel Bohušovic nad Ohří, kde nedostatečná kapacita kanalizace způsobovala vyplavení při větším přítoku, v případě tání sněhu nebo přívalových dešťů. Současně zajistíme splnění požadavků náročnější legislativy i po roce 2010, protože se jedná o obec nad 2000 obyvatel.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná plánovaná akce Severočeské vodárenské společnosti ke zkapacitnění kanalizace v Bohušovicích nad Ohří
Vytištěno: 26.07.2017 00:43, www.svs.cz