Pro média a PR

Začíná rekonstrukce vodovodu v Lučanech nad Nisou

Tisková zpráva, 9. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Jablonecku další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Lučanech nad Nisou - Dolních Lučanech.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost, máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Po několika letech, kdy jsme byli nuceni masivně investovat do strategických staveb pro čištění odpadních vod, věnujeme letos většinu investičního rozpočtu na obnovu majetku. Tato stavba přispěje do budoucna k bezproblémovému zásobování připojených obyvatel pitnou vodou,dodává místopředseda představenstva SVS Petr Skokan.

Více o stavbě:
Původní ocelový vodovod průměru 100 mm v Dolních Lučanech byl uveden do provozu v 50. letech 20. stol. Vlivem stáří je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový. Obsahem investiční akce SVS je rekonstrukce vodovodního řadu v zastavěné části obce. Trasa řadu vede převážně v místní komunikaci. Celkem bude nahrazeno 492 metrů vodovodu, přičemž nově bude použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 110 mm. Součástí stavby bude přepojení celkem 21 stávajících vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. března 2012. Stavební práce začnou v 15. týdnu a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 80,31 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS
:
Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.710 km vodovodů, 3.785 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 201 čistíren odpadních vod, 1.033 vodojemů a 300 čerpacích stanic pitné vody. Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel -z toho je 1,080 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,912 milionu na kanalizaci a 0,880 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce vodovodu v Lučanech nad Nisou
Vytištěno: 25.06.2017 02:14, www.svs.cz