Pro média a PR

Začíná rekonstrukce vodovodu v Ústí n. Labem, Resslově ulici


Tisková zpráva, 2. dubna 2012

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Ústí nad Labem další z letošních plánovaných investičních akcí – rekonstrukci vodovodu v Resslově ulici.

Jako každá vlastnická vodárenská společnost, máme zpracovaný plán obnovy vodovodů a kanalizací, který průběžně plníme. Tato stavba přispěje k bezproblémovému zásobování pitnou vodou pro přibližně 920 připojených obyvatel,dodává předseda představenstva SVS MUDr. Tomáš Indra, MBA.

Více o  stavbě:

Důvodem rekonstrukce vodovodu v ulicích Resslově a U Městských domů je jeho špatný technický stav způsobený stářím – vodovod je z roku 1910. V Resslově ulici momentálně probíhá další investiční akce SVS, rekonstrukce kanalizační stoky. Kanalizace vede v komunikaci a vodovod především v zeleném pruhu a pod chodníkem, rekonstrukci tudíž nelze realizovat v rámci jednoho výkopu, jak to zpravidla probíhá na jiných sdružených akcích SVS na vodárenských sítích. Postup výstavby obou akcí je však koordinován, aby nedošlo dvakrát k uzavírce stejné ulice.

V rámci investiční akce SVS bude v uvedených ulicích provedena výměna stávajícího litinového potrubí za potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) průměru 150 mm v délce 282 m a z PE-HD průměru 80 mm v délce 172 metrů a 128 metrů. Celkem tedy bude rekonstruováno 582 metrů vodovodů. Dále budou provedeny provizorní zásobovací řady a přepojeny stávající vodovodní přípojky. Vodovod se rekonstruuje bezvýkopovou technologií, proto nový povrch komunikace bude realizován jen v místě narušení, tj. startovacích a cílových jam.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 14. března 2012. Stavební práce mají být podle smlouvy dokončeny nejpozději do srpna 2012. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 13 staveb za celkových 57,8 mil. Kč bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Severočeská vodárenská společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Jde celkem o 8.646 km vodovodů, 3.747 km kanalizačních sítí, 51 úpraven vody, 205 čistíren odpadních vod, 1.034 vodojemů a 298 čerpacích stanic pitné vody.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení 458 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 6930 km2, tedy 9 % plochy státu, kde žije 1,14 milionu obyvatel -z toho je 1,08 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,910 milionu na kanalizaci a 0,874 milionu na čistírny odpadních vod. Celkový objem prostředků na pořízení infrastruktury SVS v roce 2012 je plánován ve výši 1,18 miliardy korun.

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Začíná rekonstrukce vodovodu v Ústí n. Labem, Resslově ulici
Vytištěno: 28.06.2017 12:37, www.svs.cz