Pro média a PR

Zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v Mostě, v ul. M. Gorkého, uloženého v podzemním kolektoru

Teplice, 3. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Mostě, Gorkého ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa.Do těchto staveb letos půjdekolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v Gorkého ulici zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 600 připojených obyvatel daného úseku.

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovod v Gorkého ulici byl uveden do provozu v roce 1979. Dnes je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Řad je uložený v kolektoru, na konzolách 0,5 metru nad zemí.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z hrdlových trub se zámkovými spoji. Jde o tvárnou litinu BLUTOP o průměru 110 mm v celkové délce 311,6 metrů. Řad bude uložen v podzemním kolektoru a ukotven k podpěrným nosným konstrukcím. Součástí stavby je osazení podzemních hydrantů a přepojení stávajících desíti vodovodních přípojek. Závěrem budou provedeny úpravy zatravněných ploch v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 25. července 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v Mostě, v ul. M. Gorkého, uloženého v podzemním kolektoru
Vytištěno: 24.06.2017 12:30, www.svs.cz