Pro média a PR

Provádíme rekonstrukci vodovodního řadu z roku 1928 v Malém Dubu

Teplice, 24. května 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Liberecku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Malém Dubu, což je místní část Českého Dubu.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: SVS má jako každá vlastnická společnost v souladu s legislativou a schváleným Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací zajistit náležitou obnovu majetku. Letos jdou do obnovy tři čtvrtiny naplánovaných ročních investic, což je 830 milionů korun. Rekonstruovaný vodovod v Malém Dubu zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 40 připojených obyvatel daného úseku.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovodní řad pochází z roku 1928. Řad o průměru 40 mm je v důsledku značné inkrustace dožilý a nekapacitní, jsou zde problémy s tlakem dodávané pitné vody.

Nově bude pro vodovod použito v délce 257 metrů potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) s ochranným polypropylenovým pláštěm. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Stavba bude provedena bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem. Součástí stavby je přepojení stávajících osmi vodovodních přípojek a obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 6. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Provádíme rekonstrukci vodovodního řadu z roku 1928 v Malém Dubu
Vytištěno: 24.06.2017 12:39, www.svs.cz