Pro média a PR

Zahájili jsme rekonstrukci popraskané kanalizace a nekapacitního vodovodu v Děčíně, Žerotínově ulici

Teplice, 24. října 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně, v Žerotínově ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: “Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Obnova je naší prioritou, proto do ní letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruované úseky vodovodu a kanalizace zajistí do budoucna zásobování pitnou vodou v dostatečném množství a odvádění odpadních vod pro přibližně 470 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:


Stávající jednotná kanalizační stoka je z betonu o vnitřním průměru 500 mm. Byla uvedena do provozu roku 1977. Materiál je dnes značně zkorodovaný a popraskaný. V souběhu vedený vodovod z litiny průměru 80 mm pochází z roku 1980. Nevyhovuje po kapacitní stránce, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci v rámci jedné investiční akce.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny o vnitřním průměru 500, 400 a 700 mm, a to v celkové délce 222,2 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z tvárné litiny o vnitřním průměru 100 mm v souhrnné délce 253,8 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 6 kanalizačních a 7 vodovodních přípojek. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v otevřeném paženém výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. září 2013 zhotoviteli, který si následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a potřebná povolení. Vlastní výkopové práce započaly ve 42. týdnu. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák).

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme rekonstrukci popraskané kanalizace a nekapacitního vodovodu v Děčíně, Žerotínově ulici
Vytištěno: 25.07.2017 18:36, www.svs.cz