Pro média a PR

Zahájili jsme souběžnou rekonstrukci 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, v Lipové ul.

Teplice, 16. července 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Liberecku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, v Lipové ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: V roce 2012 bylo určeno na obnovu majetku60% prostředků našeho investičního plánu. Letos půjdou do obnovy již téměř tři čtvrtiny prostředků, tj. 830 milionů korun.Rekonstruovaná kanalizační stoka v hrádku nad Nisou zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro přibližně 25 připojených obyvatel tohoto úseku.“ 

Více o stavbě:

Stávající litinový vodovod o průměru 80 mm v délce 230 metrů byl uveden do provozu roku 1900. Vlivem stáří je dnes je ve špatném technickém stavu, potrubí je inkrustované a poruchové. V souběhu je vedena betonová kanalizace průměru 200 mm v délce 105 metrů a průměru 400 mm v délce 80 metrů, která bude rekonstruována současně s vodovodem.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 80 mm v délce 231,7 metrů. Tento úsek bude napojen na stávající vodovod v Jižní ulici. Dojde k přepojení pěti stávajících vodovodních přípojek na trase. Pro kanalizaci bude nově použito kameninové potrubí průměru 250 mm v délce 42,3 metrů a průměru 300 mm v délce 140,5 metrů, celkem tedy bude rekonstruováno 185 metrů kanalizace. Součástí stavby bude přepojení pěti stávajících kanalizačních přípojek a rekonstrukce čtyř revizních šachet. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2013. Vlastní stavební práce byly právě zahájeny a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 19 staveb za 74 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 99 milionů korun.

Více o SVS


Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme souběžnou rekonstrukci 113 let starého vodovodu a kanalizace v Hrádku nad Nisou, v Lipové ul.
Vytištěno: 24.06.2017 12:31, www.svs.cz