Pro média a PR

Zahájili jsme souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Novém Boru, Wolkerově ulici

Teplice, 6. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Novém Boru, Wolkerově ulici.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Jde o stavbu z kategorie obnovy majetku, kam letos půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Protože v těsném souběhu s kanalizací je veden vodovod a při výkopových pracích hrozí jeho poškození, provedeme v rámci jednoho výkopu současnou rekonstrukci kanalizace i vodovodu.

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka o průměru 300 mm ve Wolkerově ulici od křižovatky s ulicí Mařákovou po křížení s ulicí Sklářskou je ve špatném technickém stavu. Potrubí je popraskané, místy zcela rozpadlé. Ve vzdálenosti do cca jednoho metru souběžně vedený litinový vodovod o průměru 100 mm z roku 1930. SVS proto rozhodla o jejich současné rekonstrukci v rámci jednoho výkopu.

Nově bude pro kanalizaci použito kameninové potrubí o průměru 300 mm, a to v celkové délce 96 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je rekonstrukce dvou revizních šachet a přepojení stávajících pěti kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito potrubí z litiny o průměru 100 mm v délce 100 metrů. Přepojeno bude také všech pět přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013. Rekonstruované úseky vodovodu a kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod od cca 25 připojených obyvatel.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 82 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme souběžnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Novém Boru, Wolkerově ulici
Vytištěno: 26.07.2017 12:51, www.svs.cz