Pro média a PR

Zahájili jsme výměnu 104 let starého vodovodu v Horní Světlé, místní části obce Mařenice

Teplice, 13. června 2013

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Českolipsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Horní Světlé, což je místní část obce Mařenice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V tomto roce oproti minulosti výrazně zvyšujeme tempo obnovy, protože do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun. Rekonstruovaný vodovod v Horní Světlé zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 45 připojených obyvatel daného úseku.

Více o stavbě:

Stávající úseky vodovodu v Horní Světlé byly uvedeny do provozu již v roce 1909. Jde o litinový vodovod průměru 50 mm a ocelový vodovod průměru 40 mm, v celkové délce 282 metrů. Dnes jsou vlivem stáří ve špatném technickém stavu a silně inkrustované, což v zásobované oblasti způsobuje problémy s dodávkami pitné vody. 

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu HD-PE Egeplast o průměru 63 mm. Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií, zatažením nového potrubí do země. Původní potrubí je přitom trhací hlavicí rozbito nebo rozpraskáno a roztlačeno do okolní zeminy. Součástí stavby je přepojení stávajících devíti vodovodních přípojek na trase. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za celkových 65 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres – tj. včetně strategických - je letos 82 milionů korun.

Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahájili jsme výměnu 104 let starého vodovodu v Horní Světlé, místní části obce Mařenice
Vytištěno: 28.06.2017 12:37, www.svs.cz