Pro média a PR

Zahajujeme rekonstrukci opakovaně poruchového vodovodu v Jílovém, Nedokončené ul.

Teplice, 26. srpna 2013


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Jílovém, v Nedokončené ulici.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do staveb v kategorii obnovy majetku letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Výrazně jsme oproti předešlým letům tempo obnovy zvýšili, ale vzhledem k rozsahu našeho historického infrastrukturního majetku to nestačí – potřebovali bychom pro zastavení stárnutí majetku daleko více finančních prostředků.“

Více o stavbě:


Stávající ocelový vodovodní řad v části Nedokončené ulice má průměr 50 mm. Byl uveden do provozu roku 1929. Vlivem stáří je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 80 mm v délce 216 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 15 vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. srpna. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf - Špičák). Paralelně přímo v Jílovém probíhá další investiční akce SVS – rekonstrukce vodovodu v rekreační ulici.

Více o SVS

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail:

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zahajujeme rekonstrukci opakovaně poruchového vodovodu v Jílovém, Nedokončené ul.
Vytištěno: 26.07.2017 12:50, www.svs.cz