Pro média a PR

Změna souhrnného finančního a investičního rozpočtu a investičního plánu 2004 v Severočeské vodárenské společnosti

Představenstvem Severočeské vodárenské společnosti byla schválena změna souhrnného finančního a investičního rozpočtu a investičního plánu 2004.

V SVS došlo k dočasnému poklesu investičních potřeb ze dvou hlavních důvodů:

- Došlo k posunu zahájení realizace projektu ISPA Podkrušnohoří, a to oproti červnu na listopad 2004,

- Došlo ke zpomalení tempa zadávání zakázek SVS po legislativní úpravě v této oblasti platné od 1. 5. 2004, až do obdržení právního rozboru v září 2004.

Z obdobných důvodů došlo k poklesu čerpání dotací na projekt ISPA Podkrušnohoří z fondů EU a SFŽP. V položce nepřidělené zdroje (rezerva) souhrnného finančního a investičního rozpočtu SVS zůstal proto k 1. říjnu 2004 objem finančních prostředků ve výši 87,985 milionu korun.

Zároveň došlo k úpravě investičního plánu společnosti, kdy celkový objem investičního plánu roku 2004 byl snížen na 554 miliony korun, z čehož vlastní zdroje SVS tvoří 506,5 milionu korun. Rozdíl mezi celkovým objemem investičních prostředků a vlastními zdroji tvoří systémové dotace, cizí zdroje (EU, BMU) a finanční návratná výpomoc.

Nevyčerpaná částka z rezervní položky souhrnného finančního a investičního rozpočtu SVS bude použita jako záloha na investice roku 2005, eventuálně jinak - v souladu se schválenými rozvojovými plány SVS.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel společnosti, vysvětluje: „Rychlost schvalovacího procesu Evropské komise nelze z naší strany příliš ovlivnit a čerpání investičních prostředků stoprocentně naplánovat. Letos se to týká především projektu ISPA Podkrušnohoří v Ústeckém kraji o celkovém objemu cca 900 milionů korun, kde stavební práce na jeho první části již byly zahájeny, ale celkově má mírný skluz. V současnosti připravujeme několik podobně rozsáhlých integrovaných projektů spolufinancovaných EU pro Liberecký a Ústecký kraj, které se v celkovém objemu blíží třem miliardám korun.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Změna souhrnného finančního a investičního rozpočtu a investičního plánu 2004 v Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 26.07.2017 00:51, www.svs.cz