Pro média a PR

Změna v provozování čistírny odpadních vod Mimoň

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) jako vlastník ukončila smlouvu na pronájem majetku – objektu čistírny odpadních vod Mimoň – s Velkovýkrmnami Zákupy a. s. Od 1. září 2004 provozuje uvedenou čistírnu VIA s. r. o., 100% dceřinná společnost SVS. Čistírna odpadních vod Mimoň představuje vzorové řešení obnovitelného zdroje energie.

Čistírna odpadních vod Mimoň byla vystavěna v letech 1988 – 1994. Účelem čistírny odpadních vod je zpracování prasečí tekuté kejdy, výroba bioplynu pomocí anaerobních reaktorů, cestou metanového kvašení, separace pevného podílu pro výrobu kompostu, předčištění kapalného podílu na čistírně odpadních vod v areálu a dočištění odpadní vody ve druhém stupni čištění (biologické rybníky).

V roce 1997 bylo zahájeno energetické využívání tekutých odpadů a do sítě SČE začaly být dodávány přebytky elektrické energie. SVS již v roce 2000 zpracovala projekt „ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie“. V roce 2002 došlo k odprodeji celé čistírny odpadních vod včetně výroby bioplynu SVS, provozovatelem však zůstaly nadále Velkovýkrmny Zákupy na základě nájemní smlouvy. Od 1. září 2004 provozuje čistírnu odpadních vod v Mimoni společnost VIA Liberec, 100% dceřinná společnost SVS.

Čistírna odpadních vod Mimoň v současnosti

- Produkuje bioplyn (směs metanu a CO2) v množství cca 1250 tis. m3 za rok.

- Vyrobí elektrickou energii cca 2.500 MWh za rok, což představuje výkon 2,5 hodin provozu jednoho bloku elektrárny Temelín. Znamená to úsporu 2000 – 3000 tun energetického uhlí ročně. Z vyrobené elektrické energie se spotřebuje cca 40% na provoz čistírny odpadních vod a farmy a cca 60% se prodává do sítě SČE.

- Zpracuje ročně cca 25.000 tun odpadů, z toho je cca 70% prasečí kejda.

- Vyrobí cca 600 tun kompostu za rok.

Cílem SVS je kromě zvýšení produkce bioplynu (až na cca 5.500 m3/den, tj. cca 2000 tis. m3 za rok) a adekvátního zvýšení výroby elektrické energie také dokázat využívat energeticky bioplyn nejlépe v rámci ČR, dokázat energeticky využívat biologicky rozložitelné komunální odpady, při výrobě bioplynu využívat bezodpadové technologie a zbytky zpracovávat na využitelné komposty. V neposlední řadě si chce vychovat vlastní špičkové profesionály v tomto perspektivním oboru. Po dlouhodobějším provozování čistírny odpadních vod bude konkrétně vyčíslen i její ekonomický přínos.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: „Po doinvestování a nezbytných certifikacích chceme prezentovat čistírnu odpadních vod Mimoň jako vzorové řešení - obnovitelný zdroj energie, který umí využívat zemědělské odpady i pěstovanou fytomasu, tekuté a pastovité odpady z potravinářství, komunální bioodpad, popř. další, je navíc ekonomicky životaschopné a poskytuje venkovu pracovní příležitosti.“

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Změna v provozování čistírny odpadních vod Mimoň
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz