Pro média a PR

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Českém Dubu zahájí zkušební provoz

Tisková zpráva

Končí investiční akce Severočeské vodárenské společnosti a. s. – rekonstrukce čistírny odpadních vod v Českém Dubu. Bude zahájen rok trvající zkušební provoz.

Město Český Dub již má moderní čistírnu odpadních vod (ČOV), která splňuje evropské normy na kvalitu vypouštěných odpadních vod. V Českém Dubu byly původně dvě ČOV, žádná z nich však nesplňovala normy a nevyhovovaly městu s cca 2700 obyvateli ani kapacitně. ČOV, která byla původně v majetku podniku Autozávod Český Dub, Severočeská vodárenská společnost v roce 2002 odkoupila, aby ji přebudovala na centrální čistírnu odpadních vod města, v návaznosti na probíhající výstavbu a rekonstrukci kanalizace a plánované zrušení druhé, menší lokální čistírny.

Jedná se o celkovou rekonstrukci ČOV se změnou technologie tak, aby vyhovovala české i evropské legislativě. Nová kapacita ČOV je navrhována 2050 EO (ekvivalentních obyvatel). Zhotovitelem stavby je firma Severočeská stavební a. s. z Ústí nad Labem, která zahájila práce na podzim 2004. Rekonstrukce ČOV bude dokončena podle plánu k 31. srpnu 2005. Poté zde bude probíhat ještě rok zkušební provoz. Celkový finanční objem rekonstrukce ČOV představuje pro Severočeskou vodárenskou společnost investici ve výši téměř 15,3 mil. korun (bez DPH).

V souvislosti s rekonstrukcí ČOV byla ve městě zahájena i výstavba a rekonstrukce kanalizace, a to ještě před rekonstrukcí ČOV tak, aby termín jejího dokončení plynule navazoval na ukončení prací na čistírně. Stavba kanalizace byla zahájena v červnu 2003, s plánovaným termínem dokončení říjen 2005. Celková délka kanalizačních stok činí 3,835 km. Větší část stavby je již realizovaná, nyní probíhají pouze dokončovací práce, výstavba a napojování přípojek. V ulici Svobody je rekonstrukce kanalizace prováděna zároveň s rekonstrukcí vodovodu (investorem je Severočeská vodárenská společnost a práce provádějí Severočeské vodovody a kanalizace) a s rekonstrukcí dešťové kanalizace a komunikace (v režii Krajské správy silnic Libereckého kraje). Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Českém Dubu je zařazena do programu Severočeské vodárenské společnosti nazvaného “Program 2-5“, který řeší odkanalizování v sídlech se dvěma až pěti tisíci obyvateli. Celkové náklady stavby kanalizace po změně (zvýšení) sazby DPH činí 35,5 mil. Kč. Severočeská vodárenská společnost z této částky uhradí náklady stavby nad rámec dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR a bude do kanalizace investovat celkem 26,8 milionu korun.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, doplňuje: „Město Český Dub bude mít díky rekonstruované čistírně odpadních vod a kanalizaci zajištěno komplexní řešení nakládání s odpadními vodami, které bude plně odpovídat požadavkům nové legislativy.“

 

home > Pro média a PR > Tiskové zprávy > Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Českém Dubu zahájí zkušební provoz
Vytištěno: 26.07.2017 00:51, www.svs.cz