Pro veřejnost

Informace - na koho se vlastně obrátit ?

Na koho se mám vlastně obrátit?

Často se setkáváme s dotazem, kdo je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a kdo provozní společností, a jaké je rozdělení jejich úloh.

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS a. s.) působí již 19 let na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury a je vlastníkem vodohospodářského majetku 458 měst a obcí Ústeckého a části Libereckého kraje. V koordinaci se svými akcionáři – severočeskými městy a obcemi – zajišťuje rozvoj a obnovu vodohospodářské infrastruktury v souladu s platnou legislativou.

Provozování svého majetku svěřila Severočeská vodárenská společnost dlouhodobou smlouvou své provozní společnosti, Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK, a. s.).

Více informací o provozovateli naleznete na www.scvk.cz.

Jako zákazník – odběratel vody se proto mohu na provozovatele obrátit v následujících případech:

- smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod,
- výše finančních záloh a vyúčtování spotřeby,
- nahlašování stavu vodoměru,
- informace o poruchách, odstávkách a dalších provozních událostech na vodovodní a kanalizační síti

Zákaznická linka
840 111 111
726 82 82 82

Havarijní linka
840 111 111

Vytištěno: 28.06.2017 12:45, www.svs.cz