Pro veřejnost

Byla svolána mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti

Mimořádná valná hromada byla představenstvem Severočeské vodárenské společnosti a. s. na návrh dozorčí rady svolána na 19. prosinec 2003.

Vzhledem k tomu, že valnou hromadu bylo třeba svolat urychleně a v tomto předvánočním čase bylo složité zajistit prostory pro všech téměř 460 akcionářů, podařilo se zajistit pouze kongresový sál v centru Babylon v Liberci. Z tohoto důvodu se bude valná hromada konat tentokrát výjimečně v Liberci, a ne v Teplicích, kde má společnost své sídlo.

Představenstvo společnosti a dozorčí rada schválily pořad jednání valné hromady. Po jeho schválení zaslal akcionář vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu společnosti, žádost o zařazení dalších bodů na pořad valné hromady. Pořad valné hromady byl o tyto body rozšířen.

Oznámení o konání valné hromady včetně oznámení o rozšíření pořadu jednání byla již akcionářům v zákonné lhůtě rozeslána a rovněž byla zveřejněna v denním tisku.

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Byla svolána mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.07.2017 18:40, www.svs.cz