Pro veřejnost

Proběhla mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti

Dnes se v sále EXPO libereckého centra Babylon uskutečnila mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS), kterou svolalo představenstvo se záměrem přímým způsobem informovat akcionáře jak o odhaleném případu zpronevěry finančních prostředků, tak i o nápravných opatřeních a personálních změnách ve společnosti a v jejích orgánech.

Mimořádné valné hromady se zúčastnili akcionáři - držitelé akcií v souhrnné hodnotě 74,56% základního kapitálu společnosti, takže valná hromada byla usnášeníschopná.

Na programu valné hromady bylo:

  • Zpráva dozorčí rady o situaci ve společnosti od oznámení podezření na spáchání majetkové trestné činnosti (přednesl Petr Polák, předseda dozorčí rady),
  • Zpráva představenstva o přijatých a navržených opatřeních (přednesl Petr Skokan, předseda představenstva),
  • Volba člena představenstva,
  • Odvolání představenstva a dozorčí rady,
  • Zprávy o řízení v záležitosti pokuty udělené Severočeské vodárenské Finančním ředitelstvím (Mgr. Jan Bistranin, člen dozorčí rady), o krocích dozorčí rady (Petr Polák) a o výsledcích forenzního auditu (Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda představenstva).

Mimořádná valná hromady vyslechla a vzala na vědomí výše uvedené zprávy. Potvrdila kooptovaného Mgr. Petra Gandaloviče za člena představenstva. V rámci hlasování o odvolání jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady byl jako jediný odvolán z funkce člena představenstva Ing. František Pácalt, bývalý generální ředitel a bývalý předseda představenstva SVS.

Mimořádná valná hromada se konala v Liberci a ne jako obvykle v sídle společnosti z jediného důvodu - v předvánočním období nebyl v Teplicích k dispozici volný sál s požadovanou kapacitou.

Petr Skokan, předseda představenstva, dodává: "V následujících týdnech nás čeká další komunikace s akcionáři, z jejichž aktivů v únoru a březnu 2004 by měli vzejít noví kandidáti do dozorčí rady, kteří budou voleni na červnové řádné valné hromadě SVS. Musíme rovněž neustále vyvažovat dva neslučitelné požadavky vznášené akcionáři-obcemi - požadavek na investice a zároveň na nezvyšování ceny vody. Je zapotřebí objasňovat důsledky obou variant, protože chybné rozhodnutí může zásadním způsobem ovlivnit budoucí směřování celé Severočeské vodárenské společnosti, s následným dopadem na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v regionu a na hospodaření jednotlivých obcí."

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Proběhla mimořádná valná hromada Severočeské vodárenské společnosti
Vytištěno: 25.06.2017 02:24, www.svs.cz