Pro veřejnost

Rekonstrukci vodovodů a kanalizace organizuje Severočeská vodárenská společnost v koordinaci se stavebními pracemi na komunikacích

Snahou Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále SVS) je provádět výstavbu nebo rekonstrukci sítí, vodovodů a kanalizací, maximálně koordinovaně s plánovanými pracemi na komunikacích. V obci Smržovka (okr. Jablonec nad Nisou) proběhne rekonstrukce vodovodu v koordinaci s rekonstrukcí silnice. Zahájení prací vyvolala Ředitelstvím silnic a dálnic na rok 2005 avizovaná rekonstrukce silnice I/14 Smržovka - Tanvald.

Jde o rekonstrukci několik desítek let starého páteřního vodovodu v obci, jenž je již na hranici životnosti. Délka úseku je cca 1.200 metrů. Jedná se o část obce mezi náměstím a odbočkou na Novou Ves. Součástí prací bude i rekonstrukce kratšího úseku (cca 120 metrů) kanalizace. Celkový finanční objem investice představuje osm milionů korun. Investorem akce je Severočeská vodárenská společnost. Rekonstrukci bude provádět vítěz výběrového řízení - jablonecká firma SaD v. o. s. Stavební dozor zajistí Severočeské vodovody a kanalizace a. s.

Práce začaly koncem května 2004, ukončení se předpokládá ještě v září t. r. Po dobu prací bude omezena doprava v obci (zúžení na jeden pruh), protože vodovod je veden přímo v komunikaci nebo v krajnici. Pro zajištění maximální informovanosti v obci o rekonstrukci a souvisejících omezeních byl přizván starosta Smržovky p. Kahánek přímo do výběrové komise SVS.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel SVS, k tomu dodává: "Naším cílem je zajistit logickou návaznost prací, minimalizovat zátěž obcí a především zamezit plýtvání finančními prostředky."

Podobným způsobem již byla v roce 2003 realizována rekonstrukce vodovodu v obci Velké Hamry - Plavy nebo rekonstrukce vodovodu v Železném Brodě, tj. v předstihu před rekonstrukcí silnice I/13 Turnov - Harrachov.

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Rekonstrukci vodovodů a kanalizace organizuje Severočeská vodárenská společnost
Vytištěno: 20.07.2017 20:46, www.svs.cz