Pro veřejnost

Severočeská vodárenská společnost nesouhlasí s udělením pokuty

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) nezaplatila nikdy pokutu za neoprávněné vodné a stočné, jak uvádějí některá média, ani jí takováto pokuta nebyla uložena. Finanční úřad v Ústí nad Labem jí nedávno uložil pokutu ve výši 500 tisíc Kč za údajně neoprávněně vysoké nájemné v roce 2000. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. platí podle smlouvy Severočeské vodárenské společnosti nájemné za to, že pronajatý majetek používají ke své podnikatelské činnosti.

Výše nájemného se odvíjí od odpisů majetku. Odpisy jsou stanoveny zákonem a mají sloužit k prosté reprodukci majetku. Odpisy, které SVS zahrnuje do nájemného, však ani nedosahují výše povolené zákonem. Vzhledem k tomu se společnost domnívá, že ani nájemné nemůže být nepřiměřeně vysoké.

Finanční úřad k těmto argumentům nepřihlížel a svým rozhodnutím v podstatě nutí SVS investovat do obnovy majetku méně, než umožňuje zákon. Celá záležitost bude dále řešena příslušnou právní cestou.


home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Severočeská vodárenská společnost nesouhlasí s udělením pokuty
Vytištěno: 26.07.2017 00:41, www.svs.cz