Pro veřejnost

Severočeská vodárenská společnost zahájila rekonstrukci kanalizace v Hrádku nad Nisou

Severočeská vodárenská společnost zahájila další plánovanou investiční akci v libereckém regionu, konkrétně rekonstrukci kanalizace v Hrádku nad Nisou.

Rekonstrukce části kanalizačního řadu v Hrádku nad Nisou byla schválena představenstvem SVS již loni na podzim. Ještě do konce roku 2003 bylo vydáno územní rozhodnutí i stavební povolení. V prvním pololetí 2004 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby "Hrádek nad Nisou, stoka C". Jeho vítězem se stala firma Vodohospodářské stavby s. r. o., Teplice, s nabídkovou cenou 21,324 mil. Kč bez DPH. S uvedenou firmou SVS v srpnu uzavřena smlouva o dílo a ihned byly zahájeny přípravné práce. Co se týče prací, jde o rekonstrukci stávající stoky C částečně v původní trase, výstavbu nové odlehčovací stoky a odlehčovací komory.

Ještě v roce 2004 má být realizováno přibližně 575 metrů potrubí (z celkové délky potrubí 1624 metrů) a odlehčovací komora. Pro letošek byl zvolen úsek, kde dochází často k poruchám kanalizace a zaplavování sklepů objektů. Realizací tohoto úseku by mělo dojít k minimalizaci problémů, ovšem až dokončením celé stavby bude možné považovat celý problém s kanalizací za vyřešený. Dílčí termín dokončení je 30. prosinec 2004, kdy bude prostavěno přibližně 9,8 mil. korun z celkové částky. Stavba bude v pokračovat i v roce příštím, v závislosti na zařazení stavby do investičního plánu SVS a. s.

Zastupitelstvo města s SVS příkladně spolupracuje, protože chápe, že realizace stavby je v zájmu obyvatel města. Starosta Martin Půta se zúčastnil jako člen komise výběrového řízení, aby byl komplexně informován o rozsahu a časovém plánu stavby. Nabídl svou pomoc v tom smyslu, že v případě jakýchkoliv problémů, například dopravních omezení spojených s realizací, bude město vše řešit v kooperaci se SVS.

Petr Skokan, předseda představenstva SVS, doplňuje: "SVS touto investiční akcí vyřeší problémy obyvatel Hrádku, kterým nevhodně řešená kanalizace způsobovala při větším přítoku, v případě tání sněhu nebo přívalových dešťů, zaplavení sklepů a suterénních místností."

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Severočeská vodárenská společnost zahájila
Vytištěno: 25.07.2017 18:44, www.svs.cz