Pro veřejnost

Spolufinancování staveb akcionářů v roce 2002 podle počtu nově připojovaných obyvatel

Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Vodníka, je od ledna roku 2002 možné, při splnění nutných podmínek uvedených v Zásadách o spolufinancování staveb, využívat nový způsob spolufinancování staveb vodohospodářského charakteru, investorsky zajišťovaných akcionáři Severočeské vodárenské společnosti. O podmínkách nového, výhodnějšího způsobu spolufinancování jsme akcionáře podrobně seznámili na aktivech akcionářů společnosti v jarních měsících roku 2002.

První ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat a v průběhu roku se odhodlalo využít výhody nového způsobu spolufinancování celkem 27 akcionářů. Z toho počtu 11 požadavků bylo směrováno do rozvoje vodovodní sítě a 19 požadavků řešilo rozšíření kanalizačních sítí. Po prověření požadavků akcionářů splnilo termíny pro přípravu a realizaci dokumentace včetně stavebních řízení se současným zajištěním finančních příspěvků formou nevratných státních dotací ( MZe ČR, SFŽP ČR, .) dosud 7 akcionářů, přičemž 3 stavby jsou v současné době v realizaci a zbývající 4 stavby budou zahájeny ještě v průběhu IV.čtvrtletí letošního roku. Je předpoklad, že v letošním roce bude z programu spolufinancování - podle nových Zásad - uhrazeno Severočeskou vodárenskou společností celkem 18,5 mil Kč ve prospěch akcionářů.

Autor: ing. Jaroslav Šprachta

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Spolufinancování staveb akcionářů v roce 2002 podle počtu nově připojovaných obyvatel
Vytištěno: 20.07.2017 20:48, www.svs.cz