Pro veřejnost

Změny ve vedení Severočeské vodárenské společnosti ke stabilizaci situace

V uplynulých dnech došlo ve vedení Severočeské vodárenské a. s. k některým personálním změnám, od nichž si představenstvo po případu odhalení zpronevěry firemních finančních prostředků slibuje urychlenou stabilizaci situace, především přijetí a důsledné dodržování adekvátních opatření k zamezení opakování podobného případu.

Představenstvo společnosti pověřilo s okamžitou platností řízením společnosti Ing. Davida Votavu (32) v rozsahu pravomocí generálního ředitele, do doby jmenování nového generálního ředitele. Předchozí generální ředitel Ing. František Pácalt z náročné funkce generálního ředitele a zároveň předsedy představenstva odstoupil před několika týdny ze zdravotních důvodů, jako ceněný odborník však nadále působí jako člen představenstva.

David Votava, absolvent stavební fakulty ČVUT Praha se specializací na vodní hospodářství, pracuje v Severočeské vodárenské společnosti (zkráceně SVS) již devět let v odborech vodohospodářského rozvoje a odboru investic. Od poloviny roku 2000 je členem dozorčí rady SVS. Jeho cílem je pro nejbližší období příprava obchodního plánu, souhrnného finančního a investičního rozpočtu 2004, jakož i naplnění plánů 2003. V neposlední řadě se zaměří na stabilizaci ekonomického odboru společnosti.

Řízením ekonomického odboru SVS v plném rozsahu organizačního řádu byl nově pověřen Mgr. Petr Medřický (38).

Petr Medřický je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 je držitelem profesionálního certifikátu v managementu (zaměření na management, marketing a řízení financí) Open University v ČR. Má praxi v oboru geofyziky a zkušenosti ze státní správy (1990 - 2002 postupně zástupce starosty a starosta v Chrastavě). Je obeznámen s problematikou SVS díky faktu, že v této společnosti působil již v letech 1993 - 2001 jako člen představenstva, z toho v letech 1997 - 2001 jako jeho místopředseda. Jeho hlavními cíly pro nejbližší období jsou stabilizace finančních toků a řádné plnění závazků vůči partnerům, minimalizace ztrát společnosti, výběr auditora a zahájení průběžné spolupráce s ním a realizace hlavních nápravných opatření, od revize vnitřních předpisů společnosti, přes vedení účetnictví po kontrolní mechanismy. Kromě toho bude urychleně připravovat provozní a investiční rozpočet pro rok 2004.

Ke změnám došlo v říjnu v představenstvu Severočeské vodárenské společnosti a. s.: Jejím předsedou zvolilo představenstvo pana Petra Skokana, starostu České Lípy a místopředsedou Mgr. Petra Gandaloviče, primátora Ústí nad Labem.

home > Pro veřejnost > Na koho se vlastně obrátit? > Změny ve vedení Severočeské vodárenské společnosti ke stabilizaci situace
Vytištěno: 25.07.2017 18:48, www.svs.cz