Certifikace ISO 37001:2016

Společnosti skupiny Severočeská voda v dubnu 2022 úspěšně absolvovaly certifikační audit Protikorupčního systému řízení podle normy ISO 37001:2016. Zástupci certifikační autority, společnosti United Registrar of Systems Czech, s.r.o., (URS) jim proto mohli 9. května 2022 předat certifikáty a vyhodnotit celý proces certifikačního auditu.

V dubnu 2023 pak proběhl první dozorový audit, který potvrdil propracovanost protikorupčního systému řízení, jeho srozumitelnou komunikaci a správné nastavení všech procesů. Součástí auditu byl i dohled mezinárodní akreditační agentury The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) na postup auditních procesů URS. UKAS ocenil vysokou úroveň protikorupčního programu společností Skupiny Severočeská voda, a to i v rámci celosvětového srovnání.

 

Společnosti skupiny Severočeská voda se trvale snaží vytvářet prostředí, ve kterém jsou odmítány všechny formy korupčního jednání, jsou dodržovány etické zásady a je zdůrazňována ochrana majetku skupiny. Certifikace tedy nebyla zahájením, ale potvrzením dlouholeté praxe. Ta se nyní, po ukončení transformačního procesu severočeského vodárenství, dočkala oficiálního potvrzení a standardizace podle mezinárodně uznávaných parametrů.

„Audit potvrdil to, že skupině Severočeská voda a jejím společnostem se podařilo nastavit efektivní a prakticky fungující protikorupční program. Jeho principy a zásady jsou srozumitelné všem pracovníkům i třetím osobám. Vedení společností a další manažeři mají za úkol udržovat protikorupční systém životaschopný, jednotlivé procesy přizpůsobovat a vylepšovat tak, aby jeho vysoký standard zůstal zachován,“ doplňuje předseda představenstva SVS a SčVK Tomáš Indra.

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies