Kdo jsme

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9% plochy státu, kde žije 1,172 milionu obyvatel.

Veškeré akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Založení velké regionální vodohospodářské vlastnické společnosti od začátku umožnilo racionálně a rychle řešit závažné ekologické problémy v regionu a výrazně pomohlo malým obcím, jež by nebyly schopné financovat zavedení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Severočeská vodárenská společnost převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společnosti – Severočeským vodovodům a kanalizacím, a. s. (SčVK).

Existence silné vodárenské společnosti získala zcela nový rozměr v souvislosti se vstupem ČR do EU, kdy v rámci přechodného období do konce roku 2010 bylo nutné rozšířit a zmodernizovat vodohospodářskou infrastrukturu tak, aby po roce 2010 vyhověla normám EU a novým normám ČR. Příprava a realizace rozsáhlých projektů ke splnění těchto úkolů vyžadovaly náročnou odbornou přípravu i soustředění velkých objemů investičních prostředků vodárenskou společností, i když se uskutečnily s finanční podporou z fondů EU i fondů národních.

Veškeré aktivity Severočeské vodárenské společnosti jsou od začátku podřízeny čtyřem základním principům:

  • Uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území
  • Udržení sociálně přijatelné ceny vody
  • Uplatnění racionálních podnikatelských metod v hospodaření společnosti
  • Vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti.

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.