Obnova majetku zůstává i nadále prioritou

30.10.2017

 

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice: délka vodovodní sítě 8 958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988,  úpraven vod 59, délka kanalizační sítě 3 956 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod 189. 

V centru našeho zájmu je obnova majetku, proto jako každý vlastník vodárenské infrastruktury plníme Plán financování obnovy, který je součástí Podnikatelského záměru SVS. Pro rok 2017 byl schválen objem investic ve výši 1,31 miliardy korun. Dělí se v poměru 86 % na obnovu vodohospodářského majetku (1,123 miliardy korun) a 14 % na strategické investice, vyvolané legislativou (187 milionů korun).

Dokončování posledních staveb 2017

Pozdní podzim je na stavbách obdobím vysokého pracovního tempa. V říjnu jsme zahájili několik posledních drobných naplánovaných staveb z investičního plánu roku 2017, abychom je stihli dokončit převážně do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu. Rozsáhlejší stavby budou před příchodem zimy řádně zakonzervovány a jejich dokončení je naplánováno na příští rok, až opět zahájí svůj provoz obalovny asfaltových směsí.

Zdroj financování staveb

Cílem SVS jako vlastníka vodárenské infrastruktury je udržet do budoucna majetek provozuschopný. Zdrojem financování staveb jsou vlastní prostředky SVS z tržeb za vodné a stočné. Snažíme se je směrovat do obnovy majetku co nejefektivněji. Proto také připravované stavby koordinujeme s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace.

Rozsah obnovy majetku versus cena vody

Objem prostředků, které SVS věnuje na obnovu, se rok od roku zvyšuje. Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, ale ani zdaleka nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu majetku. Meziroční změny v ceně vodného a stočného v regionu SVS jsou nyní minimální a víceméně kopírují inflaci. Do budoucna je nutné počítat s tlakem na růst ceny vody, vyvolaným jak legislativními požadavky (zpřísňování limitů pro malé čistírny odpadních vod  a zvyšování poplatků pro stát), tak zvýšenou potřebou obnovy infrastrukturního majetku, jenž přes veškerou snahu stárne. Tlak na růst ceny vody přitom naráží na hranici sociální únosnosti ceny pro obyvatele, která je zakotvena ve stanovách SVS.

Investice do vodárenské infrastruktury v regionu SVS v roce 2017

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2017 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

                     investice pro okres celkem (obnova a strategické) 
Česká Lípa       18 staveb .........108 mil. Kč
Jablonec n. N.  14 staveb .........   57 mil. Kč
Liberec              19 staveb ........ 114 mil. Kč

Chomutov        20 staveb ......... 107 mil. Kč
Děčín                 19 staveb ......... 152 mil. Kč
Louny                29 staveb ........ 108 mil. Kč
Litoměřice        24 staveb .........   86 mil. Kč
Most                   25 staveb ........128 mil. Kč
Teplice               29 staveb ........127 mil. Kč
Ústí n. Labem   21 staveb .........132 mil. Kč

K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši 95 mil. Kč, určené na více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2017.

V realizaci v okresech Ústeckého a Libereckého kraje jsou tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2017, s termínem dokončení: 

Okres Česká Lípa: Doksy ul. B. Němcové – rek. kanalizace (X/2017), Nový Bor Husova ul. – rek. kanalizace (X/2017), Česká Lípa ul. Jiřího z Poděbrad a Tylova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Nový Bor ul. Boženy Němcové, Česká a Sloupská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Česká Lípa Česká ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Nový Bor Sklářská ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Mařenice – rek. vodovodu u č. p. 261 (XI/2017), Česká Lípa ul. B. Němcové – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2017), Cvikov ul. Nová, Sad 5. května, Čechova a Boženy Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (I/2018), Jablonné v Podještědí ul. Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská a náměstí Míru – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2018),

Okres Jablonec nad Nisou: Hodkovice n. Mohelkou - Záskalí – náhrada zdroje (X/2017), Jiřetín p. Bukovou aquadukt – rek. vodovodu (X/2017), Velké Hamry Hlavní ul. – rek. kanalizace (XI/2017), Jablonec n. Nisou ul. Na Úbočí a Na Samotě – rek. vodovodu (XI/2017), Desná Údolní ul. – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2017), Jablonec n. Nisou ul. SNP – rek. kanalizace (XI/2017),  Jablonec n. Nisou ul. Blanická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (XI/2017),  Jablonec n. Nisou ul. Na Hutích a SNP – rek. kanalizace (XI/2017), Tanvald Šumburk n. Desnou Husova ul. – odstranění kanal. výústi u č. p. 336 (II/2018),

Okres Liberec: Liberec Volgogradská ul. – rek. vodovodu (X/2017), Liberec ul. Pod Sadem míru a Ševčíkova – odstranění dvou kanal. výústí (X/2017), Jeřmanice – rek. vodojemu (X/2017), Liberec Janov Důl Volgogradská ul. – rek. vodovodu (X/2017), Bílý Kostel n. N. Panenská Hůrka – náhrada zdroje (X/2017), Liberec Rumunská ul. – rek. vodovodu (X/2017), Liberec Horova a Janáčkova ul. – rek. vodovodu a kanalizace (X/2017), Bílý Kostel n. Nisou – rek. vodovodu u č. p. 3 (X/2017), Liberec Sokolská ul. u mostu – rek. vodovodu (X/2017), Liberec Vítězná ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Sychrov Sedlejovice – rek. vodovodu (XI/2017), Hrádek n. N. Oldřichovská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017),  Hrádek n. N. ul. Zahradní a Zlatá výšina – rek.  vodovodu a kanalizace (XI/2017), Liberec dolní centrum – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2018),

Okres Děčín: Děčín ČOV – doplnění instrumentace (X/2017), Děčín Nebočady - odstranění výusti DC07 (XI/2017), Česká Kamenice ul. Palackého, Zámecká – rek. kanalizace (XI/2017), Děčín Přemyslova ul. – rek. kanalizace (XI/2017), Varnsdorf Kovářská ul. – rek. kanalizace (XI/2017), Šluknov Husova ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Rumburk Kalná ul. - odstranění kanal.výusti a rek. souběžného úseku vodovodu (XI/2017), Rumburk Nerudova ul. - odstranění kanal. výusti a rek. souběžného úseku vodovodu (XI/2017), Děčín Erbenova ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Dolní Habartice - rekonstrukce vodovodu (XII/2017), Děčín ul. Osadní, Krásnostudenecká – rek. vodovodu a kanalizace (XII/2017), Děčín Riegrova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Děčín ul. Divišova a Raisova, Máchovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2018),

Okres Chomutov: Chomutov ul. V Alejích – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů, Dostojevského  - rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Klášterec n. O. Žižkova ul. – rek. kanalizace (X/2017), Jirkov – doplnění technologie ČOV (XI/2017),  Jirkov Červený Hrádek ul. Ovčácký Vrch, Školní, Sadová a ul. Jirkovská (silnice III/2528) – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov ul. K. Buriana a Selská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Klášterec n. Ohří Lestkov, ke kravínu – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov Růžová ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov Borová ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov Škroupova ul. za FÚ – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Chomutov Bezručova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Kadaň – rek. a doplnění instrumentace ČOV (XII/2017), Chomutov  ul. Kochova, Bělohorská a Haškova – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Chomutov ul. Meisnerova a Vršovců – rek. kanalizace a vodovodu (I/2018),

Okres Louny: Kryry Tovární ul. – rek. vodovodu (X/2017), Chožov – rek. vodojemu (X/2017), Tuchořice Třeskonice – náhrada vodního zdroje (X/2017), Žatec Klášterní ul. – rek. vodovodu (X/2017), Kryry Hlavní ul., u hřbitova – rek. vodovodu (XI/2017), Louny ul. Čs. armády a Fr. Chlouby – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2017), Žatec ul. Sv. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Cítoliby ul. B. Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Lubenec – rek. vodojemu Záhoří (XI/2017), Louny Husova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Chbany Poláky, ČOV – stavebně-technické úpravy (I/2018), Cítoliby – rek. ČSOV (I/2018), Louny – rek. vodojemu Čtyřlístek (III/2018), Žatec ul. Studentská – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2018), Žatec ul. Volyňských Čechů – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2018),

Okres Litoměřice: Kamýk – rek. vodojemu (X/2017), Litoměřice ul. Družstevní – rek. kanalizace (X/2017), Úštěk Rybniční ul. – rek. kanalizace (X/2017), Lužice Svinčice – rek. vodovodu a kanalizace na návsi (X/2017), Úštěk – Lukov – rek. vodojemu (X/2017), Úštěk Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (X/2017), Litoměřice ul. Dalimilova a Kozinova – rek.kanalizace a vodovodu (XI/2017), Štětí ul. 1. Máje a Litoměřická – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Lhota u Úštěku – rek. vodojemu (XII/2017), Žitenice Pohořany – rek. vodovodu do vodojemu Maškovice (XII/2017), Úštěk Konojedská ul. – rek. vodovodu (XII/2017),  Litoměřice ul. Rooseveltova, Osvobození, Žižkova, Sládkova, Pražská a Fügnerova – rek. kanalizace a vodovodu (V/2018), Roudnice n. Labem Žižkova ul. a Špindlerova tř. – rek. kanalizace (VI/2018),

Okres Most: Most Kopisty – rek. vodovodu (X/2017), Želenice – rek. vodovodu (X/2017), Braňany ul. Bílinská a  Petra Bezruče – rek. vodovodu (X/2017), Most Moskevská a Brněnská ul. – rek. vodovodu a kanal. šachet (X/2017), Litvínov Podkrušnohorská ul. – rek. kanalizace (X/2017), Lom Loučná – rek. vodojemu (XI/2017), Most ul. Pod Šibeníkem – rek. vodovodu (XI/2017), Most – rek. kanalizace v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem a rek. vodovodu v ul. S. K. Neumanna (XI/2017), Litvínov Janov – rek. kanal. výtlaku z ČSOV (XI/2017), Most ul. W. A. Mozarta – rek. kanalizace  (XI/2017),  Litvínov ul. Na Kopci – rek. vodovodu (XI/2017), Brandov – rek. úpravny vody (XII/2017), Louka u Litvínova – odstranění kan. výústí MO18, MO19, MO27 a MO28 výstavbou ČOV a kanalizace (VI/2018), Most ul. Alej B. Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2018), Most Chanov – Želenice – rek. přivaděče DN 600 (V/2019),

Okres Teplice: Teplice Lounská a Duchcovská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Teplice Zámecké náměstí a ul. U Zámku – rek. kanalizace (X/2017), Dubí Mstišov, Dvojhradí – rek. vodovodu (X/2017), Modlany Drahkov – přestavba ČOV na ČSOV (XI/2017), Duchcov ul. Tyršova, Zelenkova a Slepá – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Krupka Nové Modlany – rek. ČSOV (XI/2017), Teplice ul. E. Dvořákové – rek. vodovodu (XI/2017), Modlany Srbice - nový vodojem Srbice a zásobní řad (XI/2017),  Bílina Radovesická ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Osek – rek. vodojemu Na Výsluní  (XI/2017), Světec - Štrbice – odstranění kanal. výústí (XII/2017), Krupka Nové Modlany – odstranění výústí TP48 a TP49 (XII/2017),

Okres Ústí n. Labem: Petrovice – rek. vodovodu (X/2017), Ústí n. Labem ul. Na Popluží – rek. vodovodu (X/2017), Ústí n. Labem Kekulova ul. – rek. vodovodu (X/2017), Trmice ul. V Jílovišti – rek. vodovodu a kanalizace (X/2017), Ústí n. Labem ul. Dětská, Myslivečkova a Na Stráni – rek. vodovodu (X/2017), Ústí n. Labem Klíšská ul., lokality U Hnáty – rek. vodovodu (X/2017), Chabařovice ul. V Aleji – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Ústí n. Labem Neštěmice ČOV – doplnění instrumentace (XI/2017), Libouchec – rek. vodojemu (XI/2017),  Ústí n. Labem ul. Na Kohoutě – rek. vodovodu (XI/2017), Ústí n. Labem Keplerova ul. – rek. vodovodu (XII/2017), Ústí n. Labem ul. Nedbalova, Kosmova a Kosmonautů – rek. vodovodu a kanalizace (XII/2017), Tisá – rek. vodovodu, kan. výtlak a ČSOV (I/2018), Ústí n. Labem Neštěmice ČOV – rek. česlovny (III/2018), Ústí n. Labem Velká Hradební ul. a okolí – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2018), Ústí n. L. ul. Na Spálence a Štefánikova – rek. přivaděče (VII/2018), Ústí n. L. Moskevská ul. – II. etapa rek. kanalizace a vodovodu (VII/2019).

Obnova majetku zůstává i nadále prioritou
Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies