Pracujeme paralelně na dvou plánech – pro rok 2017 i 2018

04.10.2017

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2016 v regionu působnosti SVS byla délka vodovodní sítě na 8 958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988 a úpraven vod 59. Kanalizační síť se prodloužila na 3 956 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 189. 

V centru našeho zájmu je obnova majetku, proto jako každý vlastník vodárenské infrastruktury plníme Plán financování obnovy, který je součástí Podnikatelského záměru SVS. V roce 2017 chceme investovat do majetku celkem 1,31 miliardy korun. Jde o vlastní prostředky SVS z tržeb za vodné a stočné. Dělí se v poměru 86 % na obnovu vodohospodářského majetku (1,123 miliardy korun) a 14 % na strategické investice, vyvolané legislativou (187 milionů korun).

Plnění plánu obnovy majetku v roce 2017

Průběžně obnovujeme, udržujeme a opravujeme vodohospodářskou infrastrukturu na severu Čech. Klimatické podmínky tohoto roku bez mimořádných situací nám umožnily realizovat investiční akce v převážné míře bezproblémově a v souladu s harmonogramem staveb, což je předpokladem splnění celoročního plánu. V říjnu ještě zahájíme několik posledních naplánovaných staveb plánu roku 2017, abychom je stihli dokončit převážně do nástupu zimy, kdy bude nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu. Pokud jde v některých případech o stavby rozsáhlejší, budou před příchodem zimy řádně zakonzervovány a jejich dokončení je naplánováno na příští rok.

Příprava plánu pro rok 2018

Paralelně s plněním investičního plánu roku 2017 již připravujeme plán na rok 2018. Snažíme se inkasované prostředky z ceny vody co nejefektivněji směrovat do obnovy majetku. Investiční akce probíhají na celém území působnosti SVS. Plánujeme je s ohledem na Plán financování obnovy, který musí v souladu s legislativou realizovat každý vlastník vodárenské infrastruktury, a na akcionáři - městy a obcemi - schválený Podnikatelský záměr SVS  na pětileté období.

Vždy se snažíme naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je proto součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi. Výsledkem jsou časově koordinované akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovodu navazují rekonstrukce dalších sítí a závěrem proběhne rekonstrukce povrchu vozovky v režii vlastníka či správce komunikace. Koordinace přináší úsporu pro investory při rozdělení nákladů, ale i zkrácení doby komplikací v dopravě, stavebního hluku a prašnosti pro obyvatele.

Změna po roce 2020

Ve dlouhodobém výhledu věříme, že se naše působení ještě změní k lepšímu, a to v souvislosti s realizací Projektu „Zajištění správy a provozování vodohospodářské infrastruktury SVS po roce 2020“, který akcionáři SVS, města a obce Ústeckého a Libereckého kraje, schválili na letošní valné hromadě. Odkoupení podílu akcií provozní společnosti Severočeskou vodárenskou společností jí jako vlastníkovi vodárenské infrastruktury – a tím i jejím akcionářům - umožní komplexnější kontrolu nad vodárenstvím v regionu.

Investice do vodárenské infrastruktury v regionu SVS v roce 2017

Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2017 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:
 

                  investice pro okres celkem (obnova a strategické) 
Česká Lípa        18 staveb ....... 108 mil. Kč
Jablonec n. N.  14 staveb .......   57 mil. Kč
Liberec               19 staveb ....... 114 mil. Kč

Chomutov         20 staveb ........107 mil. Kč
Děčín                  19 staveb ....... 152 mil. Kč
Louny                 29 staveb ....... 108 mil. Kč
Litoměřice        24 staveb ........   86 mil. Kč
Most                   25 staveb ........128 mil. Kč
Teplice               29 staveb ........127 mil. Kč
Ústí n. Labem   21 staveb .......132 mil. Kč
 

K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši 95 mil. Kč, určené na více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2017.

V realizaci v okresech Ústeckého a Libereckého kraje jsou tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2017, s termínem dokončení: 

Okres Česká Lípa: Doksy ul. B. Němcové – rek. kanalizace (X/2017), Nový Bor Husova ul. – rek. kanalizace (X/2017), Česká Lípa ul. Jiřího z Poděbrad a Tylova – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Nový Bor ul. Boženy Němcové, Česká a Sloupská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Česká Lípa Česká ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Nový Bor Sklářská ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Mařenice – rek. vodovodu u č. p. 261 (XI/2017), Česká Lípa ul. B. Němcové – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2017), Cvikov ul. Nová, Sad 5. května, Čechova a Boženy Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (I/2018), Jablonné v Podještědí ul. Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská a náměstí Míru – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2018),

Okres Jablonec nad Nisou: Hodkovice n. Mohelkou - Záskalí – náhrada zdroje (X/2017), Jiřetín p. Bukovou aquadukt – rek. vodovodu (X/2017), Velké Hamry Hlavní ul. – rek. kanalizace (XI/2017), Jablonec n. Nisou ul. Na Úbočí a Na Samotě – rek. vodovodu (XI/2017), Desná Údolní ul. – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2017), Jablonec n. Nisou ul. SNP – rek. kanalizace (XI/2017),  Jablonec n. Nisou ul. Blanická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (XI/2017),  Jablonec n. Nisou ul. Na Hutích a SNP – rek. kanalizace (XI/2017), Tanvald Šumburk n. Desnou Husova ul. – odstranění kanal. výústi u č. p. 336 (II/2018),

Okres Liberec: Liberec Volgogradská ul. – rek. vodovodu (X/2017), Liberec ul. Pod Sadem míru a Ševčíkova – odstranění dvou výústí (X/2017), Jeřmanice – rek. vodojemu (X/2017), Liberec Janov Důl Volgogradská ul. – rek. vodovodu (X/2017), Bílý Kostel n. N. Panenská Hůrka – náhrada zdroje (X/2017), Liberec Rumunská ul. – rek. vodovodu (X/2017), Liberec Horova a Janáčkova ul. – rek. vodovodu a kanalizace (X/2017), Bílý Kostel n. Nisou – rek. vodovodu u č. p. 3 (X/2017), Liberec Sokolská ul. u mostu – rek. vodovodu (X/2017), Liberec Vítězná ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Sychrov Sedlejovice – rek. vodovodu (XI/2017), Hrádek n. N. Oldřichovská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017),  Hrádek n. N. ul. Zahradní a Zlatá výšina – rek.  vodovodu a kanalizace (XI/2017),       Liberec dolní centrum – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2018),

Okres Děčín: Děčín ČOV – doplnění instrumentace (X/2017), Děčín Nebočady - odstranění výusti DC07 (XI/2017), Česká Kamenice ul. Palackého, Zámecká – rek. kanalizace (XI/2017), Děčín Přemyslova ul. – rek. kanalizace (XI/2017), Varnsdorf Kovářská ul. – rek. kanalizace (XI/2017), Šluknov Husova ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Dolní Habartice - rekonstrukce vodovodu (XII/2017), Děčín ul. Osadní, Krásnostudenecká – rek. vodovodu a kanalizace (XII/2017), Děčín Riegrova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Děčín ul. Divišova a Raisova, Máchovo nám. – rek. kanalizace a vodovodu (VIII/2018),

Okres Chomutov: Chomutov ul. V Alejích – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Chomutov ul. Čelakovského, Politických vězňů, Dostojevského  - rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Klášterec n. O. Žižkova ul. – rek. kanalizace (X/2017), Jirkov – doplnění technologie ČOV (XI/2017),  Jirkov Červený Hrádek ul. Ovčácký Vrch, Školní, Sadová a ul. Jirkovská (silnice III/2528) – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov ul. K. Buriana a Selská – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Klášterec n. Ohří Lestkov, ke kravínu – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov Růžová ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov Borová ul. – rek. vodovodu (XI/2017), Chomutov Škroupova ul. za FÚ – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Chomutov Bezručova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Kadaň – rek. a doplnění instrumentace ČOV (XII/2017), Chomutov  ul. Kochova, Bělohorská a Haškova – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Chomutov ul. Meisnerova a Vršovců – rek. kanalizace a vodovodu (I/2018),

Okres Louny: Kryry Tovární ul. – rek. vodovodu (X/2017), Chožov – rek. vodojemu (X/2017), Tuchořice Třeskonice – náhrada vodního zdroje (X/2017), Žatec Klášterní ul. – rek. vodovodu (X/2017), Kryry Hlavní ul., u hřbitova – rek. vodovodu (XI/2017), Louny ul. Čs. armády a Fr. Chlouby – rek. vodovodu a kanalizace (XI/2017), Žatec ul. Sv. Čecha – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Cítoliby ul. B. Němcové – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Lubenec – rek. vodojemu Záhoří (XI/2017), Louny Husova ul. – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Louny – rek. vodojemu Čtyřlístek (III/2018), Žatec ul. Studentská – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2018), Žatec ul. Volyňských Čechů – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2018),

Okres Litoměřice: Kamýk – rek. vodojemu (X/2017), Litoměřice ul. Družstevní – rek. kanalizace (X/2017), Úštěk Rybniční ul. – rek. kanalizace (X/2017), Lužice Svinčice – rek. vodovodu a kanalizace na návsi (X/2017), Úštěk – Lukov – rek. vodojemu (X/2017), Úštěk Hřbitovní ul. – rek. vodovodu (X/2017), Litoměřice ul. Dalimilova a Kozinova – rek.kanalizace a vodovodu (XI/2017), Štětí ul. 1. Máje a Litoměřická – rek. kanalizace a vodovodu (XII/2017), Lhota u Úštěku – rek. vodojemu (XII/2017), Žitenice Pohořany – rek. vodovodu do vodojemu Maškovice (XII/2017), Úštěk Konojedská ul. – rek. vodovodu (XII/2017),  Litoměřice ul. Rooseveltova, Osvobození, Žižkova, Sládkova, Pražská a Fügnerova – rek. kanalizace a vodovodu (V/2018), Roudnice n. Labem Žižkova ul. a Špindlerova tř. – rek. kanalizace (VI/2018),

Okres Most: Most Kopisty – rek. vodovodu (X/2017), Želenice – rek. vodovodu (X/2017), Braňany ul. Bílinská a  Petra Bezruče – rek. vodovodu (X/2017), Most Moskevská a Brněnská ul. – rek. vodovodu a kanal. šachet (X/2017), Litvínov Podkrušnohorská ul. – rek. kanalizace (X/2017), Lom Loučná – rek. vodojemu (XI/2017), Most ul. Pod Šibeníkem – rek. vodovodu (XI/2017), Most – rek. kanalizace v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem a rek. vodovodu v ul. S. K. Neumanna (XI/2017), Litvínov Janov – rek. kanal. výtlaku z ČSOV (XI/2017), Most ul. W. A. Mozarta – rek. kanalizace  (XI/2017),  Litvínov ul. Na Kopci – rek. vodovodu (XI/2017), Brandov – rek. úpravny vody (XII/2017), Louka u Litvínova – odstranění kan. výústí MO18, MO19, MO27 a MO28 výstavbou ČOV a kanalizace (VI/2018), Most ul. Alej B. Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce – rek. vodovodu a kanalizace (VIII/2018), Most Chanov – Želenice – rek. přivaděče DN 600 (V/2019),

Okres Teplice: Teplice Lounská a Duchcovská ul. – rek. kanalizace a vodovodu (X/2017), Teplice Zámecké náměstí a ul. U Zámku – rek. kanalizace (X/2017), Modlany Drahkov – přestavba ČOV na ČSOV (XI/2017), Duchcov ul. Tyršova, Zelenkova a Slepá – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Krupka Nové Modlany – rek. ČSOV (XI/2017), Teplice ul. E. Dvořákové – rek. vodovodu (XI/2017), Modlany Srbice - nový vodojem Srbice a zásobní řad (XI/2017),  Světec - Štrbice – odstranění kanal. výústí (XII/2017), Krupka Nové Modlany – odstranění výústí TP48 a TP49 (XII/2017),

Okres Ústí n. Labem: Petrovice – rek. vodovodu (X/2017), Libouchec – rek. vodojemu (X/2017),  Ústí n. Labem ul. Na Popluží – rek. vodovodu (X/2017), Ústí n. Labem Kekulova ul. – rek. vodovodu (X/2017), Trmice ul. V Jílovišti – rek. vodovodu a kanalizace (X/2017), Ústí n. Labem ul. Dětská, Myslivečkova a Na Stráni – rek. vodovodu (X/2017), Chabařovice ul. V Aleji – rek. kanalizace a vodovodu (XI/2017), Ústí n. Labem Neštěmice ČOV – doplnění instrumentace (XI/2017), Ústí n. Labem Keplerova ul. – rek. vodovodu (XII/2017), Ústí n. Labem ul. Nedbalova, Kosmova a Kosmonautů – rek. vodovodu a kanalizace (XII/2017), Tisá – rek. vodovodu, kan. výtlak a ČSOV (I/2018), Ústí n. Labem Neštěmice ČOV – rek. česlovny (III/2018), Ústí n. Labem Velká Hradební ul. a okolí – rek. vodovodu a kanalizace (VI/2018), Ústí n. L. ul. Na Spálence a Štefánikova – rek. přivaděče (VII/2018), Ústí n. L. Moskevská ul. – II. etapa rek. kanalizace a vodovodu (VII/2019).

Pracujeme paralelně na dvou plánech – pro rok 2017 i 2018
Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies