Vodné a stočné se na severu Čech v roce 2018 změní jen v řádech haléřů

30.11.2017


Za 1000 litrů vody obyvatelé severočeského regionu zaplatí v příštím roce jen o 37 haléřů více než letos, což představuje zvýšení o pouhých 0,4 %, zatímco se dlouhodobá míra inflace pohybuje kolem 2,5 %. Severočeská vodárenská společnost (SVS) stanovila cenu vodného a stočného pro rok 2018 na úrovni 98,67 Kč za metr krychlový vody.

Stanovená cena vody pro rok 2018 reflektuje jeden z hlavních požadavků 458 měst a obcí na obnovu vodárenské infrastruktury, která byla na území Ústeckého i Libereckého kraje historicky dlouhodobě podinvestovaná. Cena zároveň respektuje doporučení Světové zdravotnické organizace a Světové banky na tzv. sociální únosnost ceny vody, podle něhož by vodné a stočné nemělo převýšit 2 % průměrného příjmu domácností.

SVS se daří vývoj ceny vody stabilizovat - meziroční změny v ceně vodného a stočného jsou minimální. Princip cenotvorby je každoročně stejný – zohledňujeme nutnost obnovy vodohospodářského majetku, aktuální vývoj spotřeby vody a inflaci,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Přestože investice do obnovy a oprav stále rostou, SVS cenu vody nenavyšuje ani o míru inflace. Ta se dlouhodobě pohybuje kolem 2,5 %, nárůst ceny vody proti tomu představuje pouhých 0,4 %.

„Tento postup jsme mohli zvolit díky racionalizaci procesů jak na straně SVS, tak na straně SčVK, dalším aspektem je i snížení kalkulačního zisku o 13 %,“ říká Bronislav Špičák.

Z avizované ceny 98,67 Kč připadá 49,98 Kč na dodávky pitné vody a 48,69 Kč na její odkanalizování. Cena je solidární, tedy jednotná pro celé území působnosti SVS. Obyvatelé měst i venkovských oblastí platí za vodu stejně, aniž by se zohledňovaly rozdíly v reálných nákladech mezi jednotlivými místy.

Více než čtvrtinu z ceny vody tvoří poplatky odváděné státu, dalších 40 % představují náklady na provoz a opravy, které provádí provozovatel vodovodů a kanalizací. SVS jako vlastníkovi infrastruktury tak z ceny vody zůstává jen 35 %, které využívá na reinvestice do obnovy majetku.

Cena vody v severočeském regionu odráží reálné náklady spojené s její výrobou, odkanalizováním a čištěním. Staráme se o více než 13 000 km vodovodů a kanalizací a značnou část této infrastruktury SVS zdědila po roce 1989 v zanedbaném stavu. Ročně musíme do obnovy investovat stovky milionů korun - jen v roce 2017 jsme do údržby, obnovy a výstavby vodárenské infrastruktury investovali 1 310 milionů Kč,“ dodává Bronislav Špičák.

Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí 89 litrů za den. Dodávka pitné vody tak v roce 2018 přijde jednoho obyvatele na 4,45 Kč za den. Za její odkanalizování zaplatí denně 4,33 Kč.
 

Cena V+S pro rok 2018

Cena bez DPH (Kč/m3)

Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

43,46

49,98

Voda odkanalizovaná (stočné)

42,34

48,69

Cena vody celkem

85,80

98,67Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz
Vodné a stočné se na severu Čech v roce 2018 změní jen v řádech haléřů
Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies