Akcionáři SVS jednoznačně souhlasili s parametry nového modelu fungování vodárenství. Města a obce budou mít od ledna 2019 nad vodárenstvím v regionu plnou kontrolu.

Teplice, 19. dubna 2018 

Akcionáři společnosti SVS na valné hromadě potvrdili nový model fungování vodárenství v severočeském regionu, díky němuž se voda a s ní spojené provozování od ledna 2019 vrátí zpět pod plnou kontrolu měst a obcí.

Pro tzv. vlastnický model se servisním prvkem hlasovalo celkem 146 měst a obcí ze 157 přítomných. Jen 5 akcionářů (2,1 %) bylo proti, 5 měst a obcí (0,19 %) se zdrželo hlasování.

„Akcionáři SVS dnes na valné hromadě svými hlasy potvrdili naše společné pětileté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Parametry nového modelu, které akcionáři dnes projednali, jsou výsledkem náročných vyjednávání se společností Veolia. Podstatné je, že města a obce získají prostřednictvím SVS plnou kontrolu nad veškerými finančními toky, že se veškeré změny odehrají bez nutnosti zvyšovat cenu vodného a stočného a že zůstanou zachována všechna pracovní místa,“ zhodnotil výsledek hlasování předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Společnost SVS se stane od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK a vodárenství na severu Čech začne fungovat v systému tzv. vlastnického modelu se servisním prvkem.

Města a obce budou mít díky tomuto kroku stoprocentní kontrolu nad výběrem vodného a stočného. Budou tak moci transparentně rozhodovat, kolik finančních prostředků vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby s ním spojené,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V praxi to znamená, že dojde k vnitřní restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové servisní firmy Severočeská servisní a. s. (SčS). Ve vodárenském systému tak bude nově fungovat skupina tří společností: SVS – vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele; SčVK – provozovatel ve 100% vlastnictví SVS; SčS – servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK ovládající majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia.

Nová servisní společnost bude ve skupině vykonávat především podpůrné činnosti spojené s haváriemi a operativou v terénu, jako je například podpora při kontrole, údržbě a správě vodovodů a kanalizací.

SVS bude mít nad SčS plnou kontrolu, Veolia bude servisní společnost manažersky řídit a ponese plnou odpovědnost za její fungování a výsledky. Veolia bude mít podíl v SčS pouze na dobu určitou, a to do roku 2030.

Spolupráce s Veolií v novém modelu bude probíhat v úplně jiném režimu, než tomu bylo doposud. Veolia bude v nové struktuře figurovat pouze na úrovni servisní a zároveň jen s minoritním podílem 25 %. Nově nastavený model přináší pro SVS zásadní výhodu – odměna za poskytování servisních služeb se bude odvíjet přímo od efektivity, jaké SčS pod řízením Veolie dosáhne, a to při garantovaném výnosu pro SVS,“ vysvětluje Bronislav Špičák.

Transformaci vodárenského systému na severu Čech ocenili minulý týden členové prestižního Klubu finančních ředitelů (CFO Club), který sdružuje vrcholové odborníky ČR a SR v oblasti finančního řízení. Ti zvolili projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ finančním projektem roku 2017.

Důležitého hlasování valné hromady se zúčastnilo 157 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 74,36 % základního kapitálu společnosti.


Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.