Stavební sezóna zahájena. Obnova majetku stále prioritou.

 

Teplice, 2. května 2018

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je co do rozsahu sítí největší vlastnická vodárenská společnost v ČR. Na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije 1,132 milionu obyvatel, je vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Stav majetku SVS vzrostl za uplynulých 25 let na 60 úpraven vod, 996 vodojemů, 9 016 km vodovodu, 3 963 km kanalizace, 188 čistíren odpadních vod.

Pro rok 2018 počítá investiční plán SVS s celkovou částkou 1,318 mld. Kč, ze které je téměř 1,1 mld. Kč určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a zbylá část na strategické investice, které jsou vynuceny legislativou. V posledních 5 letech se objem finančních prostředků do obnovy majetku neustále zvyšuje ve srovnání s obdobím, kdy SVS musela prioritně splnit legislativně dané požadavky na čištění odpadních vod, což představovalo v regionu SVS celkové investice ve výši 4,6 mld. korun.

I po 25 letech od vzniku SVS splácíme dluhy minulosti. Stále je v regionu působnosti SVS řada sítí, které jsou starší než sto let. Silná inkrustace bývá důvodem zákalů a špatného tlaku při zásobování obyvatel pitnou vodou. Mnohde je kanalizace prorostlá kořeny stromů, zborcená, netěsnící a s chybějícím dnem. Důsledkem je nežádoucí nátok balastních vod do kanalizace a vznikající kaverny, které mohou způsobit propad vozovek a chodníků.

Problematická kvalita sítí

Největší problémy jsou s nejstarším dožívajícím majetkem a také se sítěmi, vybudovanými v tzv. akcích „Z“. Nejstarší vodovody na území působnosti SVS byly uvedeny do provozu kolem roku 1880 a kanalizace kolem roku 1890, proto jsou samozřejmě za hranicí životnosti. Nejčastěji použitými trubním materiálem pro vodovody je litina, PVC a polyetylen. Zvláštností v regionu SVS jsou dosud funkční vodovody skleněné nebo zděné. Nejčastěji použitými materiály při stavbě kanalizace jsou beton, PVC a kamenina. Velký problém dnes představují i stavby realizované v 70. - 80. letech minulého století v rámci akcí „Z“. Jde o stavby budované mnohdy svépomocí, s využitím nekvalitních materiálů, bez dodržení doporučených stavebních postupů. Použití nekvalitního PVC nebo oceli a zanedbání přípravy podloží, kdy bylo potrubí pokládáno přímo na stavební suť, již po pár desetiletích vyžaduje kompletní obnovu těchto sítí.

SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit celou infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného.

Stavební činnost probíhá rovnoměrně na celém území působnosti

Vodohospodářský majetek v regionu SVS je daleko za svou životností. Za současného tempa budeme potřebovat na jeho celkovou obnovu majetku až 133 let. Snažíme se proto maximálně využívat nástroje k důkladné analýze, hodnocení a bodování stavu majetku tak, aby prostředky do obnovy směrovaly do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu. Investiční akce tak probíhají v rámci stavební sezóny postupně a jsou rozloženy rovnoměrně na celém území působnosti.

Skončilo legislativně stanovené zimní období, od 1. listopadu do 31. března, kdy bylo nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu. Rozsáhlejší stavby byly před příchodem zimy řádně zakonzervovány a v těchto dnech opět pokračují. Jedná se o následující stavby, přecházející z minulého roku:

 • okr. Chomutov: Klášterec nad Ohří – náhrada vodního zdroje Lestkov (X/2018), Údlice, Přečaply – rek. vodovod. přivaděče (X/2018),  Chomutov, V Alejích – rek. vdv. a kanal. (IX/2018),  Chomutov, Meisnerova, Vršovců – rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Chomutov, Karla Buriana, Selská – rek. vdv. a kanal. (V/2018), Jirkov, Červený Hrádek – rek.  vodovod. řadů (VI/2018)

 • okr. Louny: Kryry, Tovární – rek. vodovodu (VI/2018), Žatec, Studentská, Volyňských Čechů – rek. kanal. a vdv. (VI/2018), Cítoliby – rek. ČSOV (V/2018), Louny, Husova – rek. vdv. a kanal. (XII/2018)

 • okr. Most: Brandov – rek. úpravny vody (VI/2018), Most, Alej B. Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Most, Chánov, Želenice – rek. vodovod. přivaděče (VI/2019),  Lom, Loučná – rek. vodojemu (VI/2018)

 • okr. Litoměřice: Lhota u Úštěku – rek. vodojemu (VI/2018), Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova – rek. kanal. (VI/2018), Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí – rek. vdv. a kanal. (VII/2018),

 • okr. Teplice: Krupka, Nové Modlany – odstranění kanal. výusti TP48 a TP49 (VI/2018), Krupka, Nové Modlany – rek. ČSOV (XI/2018)

 • okr. Ústí n. L.: Ústí n. L., Štefánikova, Na Spálence – rek. vodovod. přivaděče a rozváděcího řadu (VII/2018), Ústí n. L., Moskevská – rek. vdv. a kanal. (XI/2019), Ústí n. L., Velká Hradební a okolí – rek. vdv. a kanal. (VI/2018)

 • okr. Děčín: Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo nám. – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Chřibská – odstranění kanal. výustí, nová ČOV, rek. vdv. (IX/2018), Rumburk, Kalná – odstranění kanal. výusti, rek. vdv. (IX/2018)

 • okr. Česká Lípa: Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova – rek. vdv. a kanal. (VI/2018), Nový Bor, B. Němcové, Česká, Sloupská – rek. vdv. a kanal. (VI/2018)

 • okr. Liberec: Jablonné v P., Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru – rek. vdv. a kanal. (VI/2018), Hrádek n. N., Oldřichovská – rek. vdv. a kanal. (X/2018), Liberec, Janův Důl, Volgogradská – rek. vodovodu (XI/2018), Liberec, dolní centrum – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Liberec, Vítězná – rek. vdv. a kanal. (X/2018)

Rozdělení investičních prostředků SVS v roce 2018 po okresech je následující:

Příznivé klimatické podmínky nám umožňují zahajovat řadu investičních akcí, a tak je na přelomu dubna a začátkem května naše stavební sezóna v plném proudu. Nyní jsou v realizaci nebo krátce před zahájením tyto stavby, s termínem dokončení: 

 • okr. Chomutov: Chomutov, Husova, rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle, rek. vdv. a kanal. (XII/2018), Klášterec n. O., Sadová, rek. vdv. a kanal. (X/2018), Chomutov, Komenského, rek. vdv. a kanal. (X/2018), Vysočany, převedení odpad. vod na ČOV Hrušovany (XI/2018), Výsluní, rek. vdv. (VIII/2018)

 • okr. Louny: Podbořany, Švermova, rek. vodovodu (VII/2018), Vroutek, Pod Hájem, Karlovarská, rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Žatec, U Oharky, Klostermannova, rek. vdv. a kanal. (IX/2018), Žatec, Oblouková, Dvořákova, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Nové Sedlo, Žabokliky, rek. vdv. (VIII/2018), Žatec, Jungmannova, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Žatec, E. Krásnohorké, S. Čecha, rek. vdv. a kanal. (XII/2018), Žatec, Nerudovo nám., rek. vdv. a kanal. (XII/2018), Postoloprty, Mírovém nám., lokalita u kostela, rek. kanal. a vdv. (VI/2018), Vršovice, rek. vdv. (IX/2018), Podbořany, Bratří Čapků, Palackého, rek. kanal. (VII/2018), Louny, Jiráskova, rek. vdv. a kanal. (IX/2018), Žatec, Rafaela Ungara, rek. vdv. (VII/2018)

 • okr. Most: Bečov, k nádraží, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Most, Víta Nejedlého, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Most, Hřbitovní, rek. vdv. (VI/2018), Most, SNP, rek. kanal. výtlaku (VIII/2018), Most, Ke Skále, Na Výšině, rek. vdv. (VIII/2018), Litvínov, U zámeckého parku, rek. vdv. a kanal. (VI/2018), Most, Čsl. armády, rek. kanal. (IX/2018)

 • okr. Litoměřice: Roudnice n. L., Kratochvílova, rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Bohušovice n. O., Lípová, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Sulejovice, Husova, rek. kanal. (VII/2018), Velké Žernoseky, Nad Vinařstvím, rek. vdv. (VII/2018),

 • okr. Teplice: Teplice, Luční ul., rek. vdv. a kanal. (IV/2018), Teplice, Novákova, Křičkova, Ševčíkova, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Teplice, U Bílinské brány, rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Proboštov, Proboštovská, rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Hrob, Verneřice, rek. vdv. a kanal. (XI/2018), Novosedlice, Střední, rek. vdv. (VI/2018), Teplice, Sobědruhy, Srbická, odstranění výustí TP07 a TP08 (VI/2018), Jeníkov, odstranění výusti TP40 (VII/2018),

 • okr. Ústí n. L.: Ústí n. L., Čelakovského, Příkopy, Na Sklípku, Družstevní, Husova, Erbenova, rek. vdv. a kanal. (XII/2018), Ústí n. L., Masarykova, rek. kanal. (VII/2018), Libouchec, Dlouhá, rek. vdv. (VII/2018), Ústí n. L., Hrbovická, Majakovského, rek. kanal. a vdv., II. etapa (IX/2018), Trmice, Fügnerova, Lovecká, U Školy, rek. kanal. a vdv. (IX/2018)

 • okr. Děčín: Děčín, Bezručova, rek. vdv. a kanal. (XI/2018), Benešov n. Pl., Nádražní, odstranění kanal.výusti DC49 (IX/2018)

 • okr. Česká Lípa: Doksy, Družstevní, rek. vodovodu (V/2018), Mimoň, Nádražní, rek. vdv. a kanal. (VIII/2019), Doksy, Husova, rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Česká Lípa, Partyzánská, U Rybníčku, Čs. Bratří, rek. vdv. (VII/2018), Cvikov, Alšova, Jiráskova, Nerudova a okolí, rek. kanal. a vdv. (XI/2018)

 • okr. Liberec: Hrádek n. N., ul. Zlatá výšina, Jílová, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Liberec, Volgogradská, 2. etapa rek. vdv. (X/2018), Liberec, Husitská, rek. vdv. a kanal. (IX/2018)

 • okr. Jablonec n. N.: Koberovy, Vrát, rek. vdv. (VII/2018), Železný Brod, Bzí, rek. vdv. (V/2018)

 

Další aktuality o stavbách v interaktivní mapě

Stavební ruch na území působnosti SVS se postupně rozjíždí. O jednotlivých stavbách informujeme na našem webu v přehledné mapě: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/
 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.