Zahájili jsme stavby letošního investičního plánu. Stavební činnost se rozjíždí.

Teplice, 9. dubna 2018

Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je co do rozsahu sítí největší vlastnická vodárenská společnost v ČR. Na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije 1,132 milionu obyvatel, je vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Stav majetku SVS vzrostl za uplynulých 25 let na 60 úpraven vod, 996 vodojemů, 9 016 km vodovodu, 3 963 km kanalizace, 188 čistíren odpadních vod.

Obnova majetku

SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba 109 miliard korun. Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v podstatě postavit celou infrastrukturu za zmíněných 109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na obnovu zhruba 2 miliardy korun. Jediné prostředky, které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětluje generální ředitel Bronislav Špičák.

Investice stoupají

Z celkové částky 1,318 mld. Kč, kterou má SVS na obnovu a modernizaci majetku vyhrazenou pro letošní rok, půjde zhruba 220 milionů Kč na strategické investice, které jsou vynuceny legislativou. „Abychom dokázali splňovat neustále se zpřísňující limity definované státem, musíme investovat do nových technologií. Nepřetržitě zlepšujeme například výrobní mechanismy, abychom dokázali lidem zprostředkovat co nejkvalitnější vodu. Modernizujeme také čističky odpadních vod, i když jsme již v roce 2010 všechny uvedly do souladu s nejpřísnější evropskou legislativou, což představovalo 4,6 miliard korun“, uvádí Špičák.

Stavební činnost probíhá rovnoměrně na celém území působnosti

Vodohospodářský majetek v regionu SVS je daleko za svou životností. Za současného tempa budeme potřebovat na jeho celkovou obnovu majetku až 133 let. Snažíme se proto maximálně využívat nástroje k důkladné analýze, hodnocení a bodování stavu majetku tak, aby prostředky do obnovy směrovaly do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu. Investiční akce tak probíhají v rámci stavební sezóny postupně a jsou rozloženy rovnoměrně na celém území působnosti.

Skončilo zimní období, kdy bylo nutné na komunikacích provádět náležitou zimní údržbu. Rozsáhlejší stavby byly před příchodem zimy řádně zakonzervovány s provizorními povrchy, a jejich pokračování se v těchto dnech opět zahajuje. Jedná se o následující stavby, přecházející z minulého roku:

 • okr. Chomutov: Klášterec nad Ohří – náhrada vodního zdroje Lestkov (X/2018), Údlice, Přečaply – rek. vodovod. přivaděče (X/2018),  Chomutov, V Alejích – rek. vdv. a kanal. (IX/2018),  Chomutov, Meisnerova, Vršovců – rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Chomutov, Karla Buriana, Selská – rek. vdv. a kanal. (V/2018), Jirkov, Červený Hrádek – rek.  vodovod. řadů (VI/2018)

 • okr. Louny: Kryry, Tovární – rek. vodovodu (VI/2018), Žatec, Studentská, Volyňských Čechů – rek. kanal. a vdv. (VI/2018), Cítoliby – rek. ČSOV (V/2018), Louny, Husova – rek. vdv. a kanal. (XII/2018)

 • okr. Most: Brandov – rek. úpravny vody (VI/2018), Most, Alej B. Němcové, Spojovací, U Školy, Jána Kollára, Na Vyhlídce – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Most, Chánov, Želenice – rek. vodovod. přivaděče (VI/2019),  Lom, Loučná – rek. vodojemu (VI/2018)

 • okr. Litoměřice: Lhota u Úštěku – rek. vodojemu (VI/2018), Roudnice n. L., Žižkova, Špindlerova – rek. kanal. (VI/2018), Litoměřice, Rooseveltova ul. a okolí – rek. vdv. a kanal. (VII/2018),

 • okr. Teplice: Krupka, Nové Modlany – odstranění kanal. výusti TP48 a TP49 (VI/2018), Krupka, Nové Modlany – rek. ČSOV (XI/2018)

 • okr. Ústí n. L.: Ústí n. L., Štefánikova, Na Spálence – rek. vodovod. přivaděče a rozváděcího řadu (VII/2018), Ústí n. L., Moskevská – rek. vdv. a kanal. (XI/2019), Ústí n. L., Velká Hradební a okolí – rek. vdv. a kanal. (VI/2018)

 • okr. Děčín:Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo nám. – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Chřibská – odstranění kanal. výustí, nová ČOV, rek. vdv. (IX/2018), Rumburk, Kalná – odstranění kanal. výusti, rek. vdv. (IX/2018)

 • okr. Česká Lípa:Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova – rek. vdv. a kanal. (VI/2018), Nový Bor, B. Němcové, Česká, Sloupská – rek. vdv. a kanal. (VI/2018)

 • okr. Liberec: Jablonné v P., Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru – rek. vdv. a kanal. (VI/2018), Hrádek n. N., Oldřichovská – rek. vdv. a kanal. (X/2018), Liberec, Janův Důl, Volgogradská – rek. vodovodu (XI/2018), Liberec, dolní centrum – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Liberec, Vítězná – rek. vdv. a kanal. (X/2018)

Rozdělení investičních prostředků SVS v roce 2018 po okresech je následující:Již od přelomu roku jsme intenzivně soutěžili, abychom stavby zařazené v rámci letošního investičního plánu začali realizovat hned zjara, a tím dosáhli rovnoměrného plnění plánu v průběhu roku. Nyní jsou v realizaci nebo krátce před zahájením tyto stavby, s termínem dokončení: 

 • okr. Chomutov: Chomutov, Husova – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Chomutov, Palackého, Riegrova, Na Bělidle – rek. vdv. a kanal. (XII/2018)

 • okr. Louny: Podbořany, Švermova – rek. vodovodu (VII/2018)

 • okr. Most: Bečov, k nádraží, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Most, Víta Nejedlého, rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Most, Hřbitovní – rek. vodovodu (VI/2018), Most, ul. SNP – rek. kanal. výtlaku (VIII/2018), Most, Ke Skále, Na Výšině – rek. vdv. (VIII/2018), Litvínov, U zámeckého parku – rek. vdv. a kanal. (VI/2018)

 • okr. Litoměřice: Roudnice n. L., Kratochvílova – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Bohušovice n. O., Lípová – rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Sulejovice, Husova – rek. kanal. (VII/2018)

 • okr. Teplice: Teplice, Luční ul., rek. vdv. a kanal. (IV/2018), Teplice, Novákova, Křičkova, Ševčíkova – rek. vdv. a kanal. (VII/2018), Teplice, U Bílinské brány – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018), Proboštov, Proboštovská – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018)

 • okr. Ústí n. L.: Ústí n. L., Čelakovského, Příkopy, Na Sklípku, Družstevní, Husova, Erbenova – rek. vdv. a kanal. (XII/2018), Ústí n. L., Masarykova, rek. kanal. (VII/2018), Libouchec, Dlouhá – rek. vdv. (VII/2018)

 • okr. Děčín: Děčín, Bezručova – rek. vdv. a kanal. (XI/2018), Benešov n. Pl., Nádražní – odstranění kanal.výusti DC49 (IX/2018)

 • okr. Česká Lípa: Doksy, Družstevní – rek. vodovodu (V/2018), Mimoň, Nádražní – rek. vdv. a kanal. (VIII/2019), Doksy, Husova – rek. vdv. a kanal. (VIII/2018)

 • okr. Liberec: Hrádek n. N., ul. Zlatá výšina, Jílová – rek. vdv. a kanal. (VII/2018)


Další aktuality o stavbách v interaktivní mapě

Stavební ruch na území působnosti SVS postupně propuká. Abychom umožnili Vám všem, informovat se o jednotlivých jmenovitých akcích investičního plánu roku 2018, spustili jsme přehlednou mapu: https://www.svs.cz/cz/vodohospodarske-stavby/interaktivni-mapa/

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.