Odběratelé v severních Čechách zaplatí za vodu od května 2020 méně než letos

Teplice 29. listopadu 2019
 

Severočeská vodárenská společnost vyhlašuje cenu vodného a stočného jednou ročně, a to vždy k 1. lednu daného roku. Za 1000 litrů dodávky pitné vody a za její odkanalizování a vyčištění zaplatí od 1. ledna odběratelé v Ústeckém a Libereckém kraji 103,39 korun včetně DPH. Od 1. 5. 2020 však dochází ke změně výše DPH z 15 % na 10 %. Proto od 1. května 2020 klesne cena vodného a stočného na 98,91 Kč včetně DPH.

„Tato částka se často redukuje na jediné číslo „cena vody“, ale je důležité si uvědomit, že se jedná vlastně o platbu za dvě služby. Přivést vodu z nádrže nebo vrtu do úpravny, pak z ní vyrobit vodu pitnou, tu rozvést do statisíců objektů, z nich pak odvést odpadní vodu, vyčistit ji a vypustit zpět do přírodního koloběhu, je náročný a nákladný proces,“ vysvětluje generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a jeho provozní společnost SčVK se starají o téměř 13 000 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí a více než 1300 objektů jako jsou úpravy vod, čistírny odpadních vod, vodojemy a podobně. Zásobují 1,1 milionu obyvatel na území desetiny rozlohy ČR.

Při stanovení vodného a stočného se již od založení společnosti řídíme těmito zásadami: dodržení sociální únosnosti, solidární cena na celém území naší působnosti, zodpovědný a transparentní přístup řádného hospodáře, a pravdivě odrážet skutečné oprávněné náklady dané podmínkami v regionu. „Navzdory rostoucím cenám stavebních prací, energií a lidské práce se nám daří držet ceny vodného a stočného pod hranicí sociální únosnosti, tj. pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Ve srovnání s tímto ukazatelem cena vody již několik let dokonce klesá,“ doplňuje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Cena vody pro rok 2020

 

 k 1. 1. 2020
 bez DPH

 k 1. 1. 2020 
 s 15% DPH

 k 1. 5. 2020
 bez DPH

 k 1. 5. 2020
 s 10% DPH*

Voda pitná (vodné)

   46,15

   53,07

   46,15

   50,77

Voda odkanalizovaná (stočné)

   43,76

   50,32

   43,76

   48,14

Celková cena vody

 

 103,39

 

   98,91


*Snížení ceny vody poznají odběratelé v ročním vyúčtování, kdy se jim změna DPH od 1. 5. 2020 započítá poměrně podle termínu odečtu vodoměru a následné fakturaci.
 

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA

Vedoucí úseku komunikace a PR

Tiskový mluvčí

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

e-mail: mario.bohme@svs.cz

tel.: +420 415 654 656

mobilní telefon: +420 602 251 254


Cena vody pitné – předané:

Platí v případě, kdy se jedná o dodávku pitné vody do veřejné vodovodní sítě ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda předaná do vodovodů obcí nebo vodovodů jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 38,39 Kč/m3 bez DPH, 44,15 Kč/m3 s 15% DPH a 42,23 Kč/m3 s 10% DPH

Cena vody odkanalizované – převzaté:

Platí v případě, kdy se jedná o převzetí odpadní vody z kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě jiného právního subjektu, jinak řečeno voda převzatá k odkanalizování od jiných správců a vlastníků na předávacím místě.

Tato cena činí 37,56 Kč/m3 bez DPH, 43,19 Kč/m3 s 15% DPH a 41,32 Kč/m3 s 10% DPH

I u těchto cen je uplatněn solidární přístup, kdy cena vody předané a cena vody převzaté je na všech předávacích místech stejná.

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies