Severočeská vodárenská společnost oceněna za rekonstrukci úpravny v Chřibské

Teplice 11. dubna 2019

Při příležitosti oslav Světového dne vody byly v Kongresovém centru Praha vyhlášeny výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018. V rámci soutěže byly hodnoceny stavby v kategoriích:

  1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod;
  2. Stavby související s vodními toky.


Zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR v kategorii I. si odnesla investiční akce SVS „ÚV Chřibská – rekonstrukce“.

Úpravna vody Chřibská (ÚV) na Děčínsku byla postavena v několika etapách v 60. až 80. letech minulého století jako jednostupňová dvoulinková úpravna. Vyrábí pitnou vodu v jedné lince ze surové povrchové vody (odebírané z vodní nádrže Chřibská postavené na řece Chřibské Kamenici) a ve druhé lince z několika zdrojů podzemních.

„Úpravna dodává pitnou vodu pro cca 40 tisíc obyvatel a představuje rozhodující zdroj pitné vody v regionu. Cílem akce byla modernizace technologii úpravny tak, aby se vyrovnala s klesající kvalitou surové vody a zajistila výrobu kvalitní pitné vody,“ přibližuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák. 

V rámci této akce došlo ke kompletní rekonstrukci obou technologických linek, ke stavebním úpravám na stávajících objektech v areálu úpravny vody včetně areálu kalových lagun. Proběhla také výměna filtrů za dvouvrstvé s drenážním systémem, úprava chemického hospodářství, kalového hospodářství, náhrada dožilého technologického vybavení, výměna trubních rozvodů i sanace stavebních konstrukcí. Změny se promítly též do automatizovaného systému řízení úpravny.

ÚV je touto rekonstrukcí zároveň připravena  - při dalším zhoršování kvality surové vody v delším výhledu - k doplnění dalšího separačního stupně, což je flotace rozpuštěným vzduchem, a ke zvýšení výroby pitné vody z podzemních zdrojů

„Často připomínáme, že kvalita surové vody se dlouhodobě zhoršuje, protože se vodárenské nádrže roky zanášejí usazeninami  a nikdo je nečistí - její cena však pravidelně roste. My tuto surovinu k výrobě vody nakupujeme od státu a musíme z ní vyrobit pitnou vodu pro obyvatelstvo v kvalitě odpovídající stále přísnějším požadavkům legislativy. Z toho pak plyne stále větší tlak na nás, majitele vodárenské infrastruktury, abychom dávali větší investice do stále náročnějších technologií úpraven vod,“ doplňuje Bronislav Špičák.

Rekonstrukce probíhala v letech 2015 – 2017 a do července 2018 pak trval zkušební provoz;  její náklady činily cca 115 milionů korun. Projektantem stavby byla společnost Sweco Hydroprojekt a.s. a zhotovitelem sdružení SMP CZ, a.s. a SYNER VHS Vysočina, a.s.

SVS každoročně ročně vydává na investice částku přesahující 1 miliardu korun, např. pro letošní rok jsou plánovány investiční výdaje ve výši 1,33 mld. Kč.

Severočeská vodárenská společnost a. s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou.
SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 60 úpraven vody, 996 vodojemů, 9016 km vodovodů, 188 čistíren odpadních vod a 3963 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA

Vedoucí úseku komunikace a PR

Tiskový mluvčí

Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

e-mail: mario.bohme@svs.cz

tel.: +420 415 654 656

mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.